Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1948 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från hovrättstjänsten :
    i Svea hovrätt lagmannen E. Bergendal (sjukdom), hovrättsråden E. Söderlund (led. i straffrättskommittén), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.), G. Danielson (statsråd), I. Lindell (statssekr. i just.dep.), H. Zetterberg (statsråd), O. Söderström (chef för livsmedelskommissionen). B. Unger (enskilda angelägenheter), H. Nitelius (byråchef å rättsavd. i fin.dep.), N. Viklund (e. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol), R. Lundberg (statssekr. i försv.dep.), S. Romanus (led. av lagberedningen), H. av Trolle (led. av lagberedningen), O. Riben (t. f. rev.sekr.), K. Holmgren (t. f. exp.chef i hand.dep.), assessorerna E. Göransson (lagbyråchef i folkh.dep.), G. Rådström, R. Pihl, Å. Thorell och N. Jansson (t. f. rev.sekr.), S. Strömberg (lagbyråchef i just.dep.), O. Appeltofft (hand.dep.), S. D. Sanne (t. f. rev.sekr.), Y. Samuelsson (lagbyråchef i inr.dep.), G. A. Widell (t. f. statssekr. i försv.dep.), G. Fredrikson (bitr. inom just.dep.), Weidenhaijn (t. f. rev.sekr.), e. o. assessorerna Å. Lundgren och S. Löwenhielm (t. f. rev.sekr.), E. Mossberg (statsråd), N. Hedfeldt (t. f. lagbyråchef i just.dep.), G. Hagströmer (t. f. rev.sekr.), C. Carlon (chef

 

PERSONALNOTISER. 319för juridiska byrån i bränslekommissionen), A. Ribbing (t. f. rev.sekr.), E. Leijonhufvud (rådgivare i just.ministeriet i Ethiopien), H. Skogman (uppdrag inom utr.dep.), I. Ahlström (bitr. vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol), S. Petrén (sekr. i straffrättskommittén), T. Silfverskiöld (t. f. rev.sekr.), S. Fellenius (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol), K. Ericsson (sekr. i restitutionsnämnden), T. Nordström (soc.dep.), S. Aminoff (bitr. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol), Å. Martenius (hand.dep.), S. Dennemark och G. von Sydow (just.dep.), H. Fr. Ringdén (byråchef i hyresrådet), E. Conradi (soc.dep.), S. af Geijerstam (inr.dep.), tingsdomaren N. Dillén (Stockholms högskola); fiskalerna L. J. Wallmark (flyktkapitalbyrån), N. Mangård (just.ministeriet i Ethiopien), O. Lindhagen (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), S. Larsson (vattenrättssekr vid Österbygdens vattendomstol), L. Lindberg (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), C. A. Hallenberg (bitr. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), E. Sjöberg (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), B. Hult (arbetsdomstolen), F. Andrén, G. Petrén och H. Hessler (studier), B. Björck (enskilda angelägenheter) ;
    i Göta hovrätt: lagmannen O. Löthner (riksdagsman), hovrättsråden N. Regner (MO), B. Lindskog (t. f. kommerseråd) och I. Lilja (t. f. rev.sekr.), assessorerna T. Berg (t. f. rev.sekr.), B. Beskow (sekr. åt 1944 års trafikförfattningssakkunniga) och B. Dag (t. f. rev.sekr.) samt e. o. assessorn T. Ahlgren (t. f. rev.sekr.) och fiskalen P. Stjernquist (t. f. professor) ;
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden G. Bogren (bitr. riksdagens jordbruksutskott), P.-O. Hainer (byråchef hos MO), B. Lassen (just.dep.), assessorerna S. Ekblom (1946 års kommunallagskommitté), B. Widegren (t. f. rev.sekr.), Y. Söderlund (t. f. byråchef hos JK), e. o. assessorerna C.-I. Lefwander (t. f. rev.sekr.), E. Stangenberg (jordbr.dep.), fiskalen N. Källof (Göta hovrätt);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H. Nordholm, T. Frigell (t. f. rev.sekr.), assessorerna K. Larsson (sektionschef i livsmedelskommissionen), H. G. Andersson, A. Lüzell (t. f. rev.sekr.), e. o. assessorerna G. Rosenquist, I. Bodewall, S. Pontén, Y. Linder, S. O. Svensson, I. Bladh (t. f. rev.sekr.), fiskalerna I. Jönsson (sekr. i riksdagens II lagutskott), S. Bramsjö (studier), tingssekreteraren S. Wahlberg (sekr. i riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden S. Edling (lagbyråchef i just.dep.), C.-H. Nordlander (chef för rättsavd. i jordbr.dep.), assessorn A. Björklund (fin.dep.) ;
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep.), E. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden), B. Kjellin (just.dep.), fiskalen L. J. Haara (rättshjälpsanst. i Haparanda).