Nya RB inför finsk publik. På inbjudan av Finlands Advokatförbund höll advokaten A. Hemming-Sjöberg d. 5 febr. 1949 i Helsingfors i universitetets solennitetssal två föreläsningar »Om vittnesförhör enligt nya RB».