Häradsrätterna. K. M:t har 1 april 1949 till häradshövding i Askims, Hisings och Sävedals domsaga fr. o. m. 1 maj s. å. utnämnt lagmannen i hovrätten för Västra Sverige Manne Zuhr.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    4 mars 1949 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden för Nyköpings stad fr. o. m. 1 april 1949;
    18 mars 1949 till assessor vid Götebogs rådhusrätt utnämnt t. f. assessorn vid rådhusrätten Arne Belanner;
    24 mars 1949 till assessor vid rådhusrätten i Örebro fr. o. m. 1 maj 1949 utnämnt t. f. borgmästaren i Karlshamn Axel Ahlbeck.

 

Trycklov meddelat 21/4 1949.