L. N. Hvidt †. Præsident for Sø- og handelsretteni København Lauritz Nicolai Hvidt avled d. 8 juni 1950. Han var född 1882, blev cand. jur. 1905 och anställdes 1911 i Justitsministeriet, där han blev kontorchef 1920. Han utnämndes 1926 till dommer i Østre Landsret och blev 1932 præsident i Sø- og Handelsretten. Vid genomförandet av den danska processreformen 1919 var Hvidt en av de ledande krafterna och han var medlem av Retsplejeudvalget. Åren 1927—38 var han medredaktör av Ugeskrift for Retsvæsen. Han hade ett stort antal andra uppdrag inom lagstiftning och förvaltning.
    Åtskilliga svenskar ha vid sina domstolsstudier i Köpenhamn sett och hört retspræsident Hvidt leda förhandlingar i Sø- og Handelsretten. Han var en utmärkt företrädare för det bästa inom dansk rättskultur och en varmt religiös personlighet. Under de senaste åren led han tyvärr av ohälsa som nödgade honom att under långa perioder taga tjänstledighet från sitt domarämbete.

B. L.

 

    Ny præsident for Sø- og handelsretten i København. Den vedretspræsident L. N. Hvidts død ledig blevne stilling som præsident for Søog handelsretten i København er fra 1. august 1950 at regne blevet besat med vicepræsident Robert Hove. Retspræsident Hove er født 1891 og juri-

 

1012 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.disk kandidat 1915. Han virkede derefter i justitsministeriet, fra 1931 som kontorchef, indtil han fra 1. jan. 1939 udnævntes til vicepræsident for Sø og handelsretten.

Hv.

    100-årsminnet av Bernhard Getz' födelse. Norskt och nordiskt rättsliv firar i år 100-års minnet av Bernhard Getz' födelse. Det har redan gått nära ett halvsekel sedan han avled (1901) men hans verk lever än. Det var nämligen Getz, då prof. vid Kristiania universitet, som var den väsentliga kraften bakom tillkomsten av Norges moderna straffprocesslag av år 1887, och även den norska strafflagen av 1902 är till största delen hans verk. Också som riksadvokat (från 1889) gjorde han en betydande insats.

B. L.