Norrbottens juristförening avhöll sitt årsmöte i Gällivare d. 4 juni 1949 i samband med Övre Norrlands juristförbunds årsmöte och landsfiskalernas Norrbottensförenings årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning. Häradshövdingen E. Holm, Gällivare, ordf., kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, v. ordf., länsbokhållaren K. E. Hansén, Luleå, sekr. och kassaförvaltare, samt advokaten Hilding Gagge, Gällivare, klubbmästare. Föreningen har cirka 60 medlemmar.

 

PERSONALNOTISER.

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å avdelningar var under mars 1950 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

S v e a   H o v r ä t t.

    I avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet N. Grafström*, v. ordf., hovrättsrådet S. Svensson, assessorn C. Fr. Hadding och adj. led. A. Thuresson.
    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet T. Boye*, v. ordf., hovrättsrådet N. Aquilon, assessorn B. Bernhard och adj. led. F. Nyquist.
    III avd.:lagmannen A. Rosengren, hovrättsrådet E. Zethelius*, v. ordf., assessorn S. Lindquist, assessorn P. E. Fürst och adj. led. P. Westerlind.
    IV avd.: hovrättsråden B. Scherdin, ordf., G. Rådström, v. ordf., assessorerna S.-G. Jonzon och G. Wessman samt adj. led. F. Palmér*.
    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsråden S. Björklund*, v. ordf., och R. Senndahl samt assessorerna J. Victor och C. Söderström.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsrådet F. Hägglund, v. ordf., samt assessorerna E. Ameln, E. Backman och L. Simonsson*.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsråden A. Adelsohn, v. ordf., och B. Unger*, assessorn Sara Falk och adj. led. E. Larsson.
    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsrådet S. Afzelius, v. ordf., assessorerna R. Nyman, E. Falk, T. Mellgard och T. Hesser samt adj. led. J. Gyllensvärd.

G ö t a   h o v r ä t t.

    I avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden O. Lundin, v. ordf., och E. Täcklind samt assessorerna E. Walberg* och K. Ahlbom.
    I den mån presidenten Laurin ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgör å I avd. adj. led. B. Falken.
    II avd.: lagmannen J. Herrlin, hovrättsråden H. Ljungholm, v. ordf., och N. Brodén samt adj. led. T. Granger* och M. Nilsson.
    III avd.: lagmannen O. Löthner, hovrättsrådet E. Ekstedt*, v. ordf., assessorerna L. Wetterling och B. Adèll samt adj. led. G. Schnell.

H o v r ä t t e n   f ö r  V ä s t r a   S v e r i g e.

    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., och Å. Bonge*, assessorerna N. Källoff och S. Hasslow samt adj. led. M. Ernulf.
    II avd.: lagmannen H. Wickström, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., och G. Ljung*, assessorerna Anna-Lisa Vinberg och G. Ernulf.
    III avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsrådet E. Ahlgren, v. ordf., assessorerna B. Anrold och K. W. Modigh* samt adj. led. F. Björlingson.

 

NOTISER. 399H o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e.

    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson* och H. Nordholm samt assessorn S. Larsson.
    II aud.: lagmannen H. Backman*, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, assessorn I. Jönsson samt adj. led. P. Ryding.
    III aud.: lagmannen G. Nilsson*, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och B. Möller samt adj. led. H. Schunnesson och B. Göransson.

H o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d.

    I aud.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet C.-G. Asplund, v. ordf., assessorerna G. Malmer* och Å. Åkebring samt adj. led. R. Hermansson.
    II avd.: hovrättsråden H. Bennich, ordf., N. Graneli, v. ordf., och V. Körlof samt adj. led. L. Dixelius.

H o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d.

    I aud.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet S. Ohlsson, v. ordf., samt assessorerna B. Rydstedt och I. Lidbeck.
    II avd.: presidenten C. Romberg, adj. led. häradshövdingen E. Holm, v. ordf., assessorerna Å. Paulsson* och B. Åström samt adj. led. B. Zethraeus.