Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1950 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: E. Holmberg, C. Lundgren, B. O. Sandin, T. Löwbeer, P. A. Persson-Jemt, G. Hjelmér, M. von Koch, B. Erneholm, G. Ericsson, C. Ormegard, O. Olsson, C. Ejerdal, A. Björnelid, T. Ahlgren, T. Cramér, J. Schnell, H. Bergqvist, L. Andréasson och E. Hellner;
    i Göta hovrätt: B.-G. Stenström, S. Svensson, O. Malmquist, L. Carnemo och B. Krause;
    i hovrätten för Västra Sverige: F. Rekke, S. Arning, E. Borglund, S. Hillert och L. I. Thorleif;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: Å. Åhström, K. G. Lindelöw, S. Benndorf, L. Sjövall, J. E. Elliot, O. Nelander, G. Cronsioe, B. Lihné och G. Klementsson;
    i hovrätten för Nedre Norrland: E. H. Malmberg, E. O. Nyman och A. B. Duus;
    i hovrätten för Övre Norrland: Ester Österman, S. von der Osten-Sacken, B. Hagard och K. L. Andersson.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    30 mars 1951 beviljat häradshövdingen i Norra Hälsinglands domsaga Gösta Holmberg och häradshövdingen i Västmanlands östra domsaga Otto Karlsson avsked, Holmberg med utgången av juni och Karlsson med utgången av juli 1951;
    s. d. till tingsdomare i Södra Roslags domstaga fr. o. m. 1 april 1951 utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Bengt Sandström;
    11 maj 1951 beviljat häradshövdingen i Tveta, Vista och Mo domsaga Michael Ehrenborg avsked med utgången av juli 1951;
    18 maj 1951 förordnat att Norra Hälsinglands domsaga skall fr. o. m. 1 juli 1951 t. v. vara placerad i lönegrupp III (nu IV).

 

    Stockholms rådhusrätt. Till e. rådmän i Sthm fr. o. m. 1 maj 1951 har magistraten förordnat assessorerna där Valter Stålberg och Lars Staaff.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 20 april 1951 till suppleant i nämnden för tiden till 31 mars 1956 förordnat rektorn vid Sthms stads yrkesskolor Martin Lindström.

 

    Sveriges advokatsamfund. Till led. av advokatsamfundet ha antagits
    2 och 3 febr. 1951 Simon Haglund och Curt Johanson, Borås, Bengt Albrektson och Bo Björck, Göteborg, Jan Wallnerström, Sundbyberg, Erik Tuveson, Trelleborg, Tage Östlund, Uppsala, samt Ove Nelander, Växjö;
    5 mars 1951 Tryggve Ahlgren, Gävle, Sixten Brolén, Östersund och Nils Erik Segerfors, Sthm;
    13 april 1951 Per-Olof Lewerth, Göteborg, Svante Fresk, Karlskoga, Leif Gräntze och Axel Roos, Malmö, samt Percy Jönzén, Norrtälje;
    11 maj 1951 Gunnar Thelén, Göteborg samt Gunnar Nobel och Sten Levinson, Sthm.

 

Trycklov meddelat 8/6 1951.