Lagrådet har nedannämnda dagar 1951 avgivit utlåtanden över följande lagförslag.
    Mars 29. Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (nr 536). Föredragande: lagbyråchefen S. af Geijerstam.
    April 3. Förslag till lag om tillfälliga bostäder vid skogs- eller flottningsarbete m. m. (skogsförläggningslag). Föredragande: e. o. hovrättsassessorn L. M. Granqvist.
    April 4. Förslag till lag om ändring i lagen d. 17 maj 1940 (nr 358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn P. G. Bergsten.
    S. d. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (nr 536) samt till lag om ändrad lydelse av 27 kap. 14 § strafflagen. Föredragande: hovrättsassessorn Bergsten.
    April 5. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o), 14:o), 15:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Bengt Lassen.
    April 6. Förslag till lag om ändring i lagen d. 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt samt till lag om ändrad lydelse av 19 § lagen d. 30 sept. 1904 (nr 48) om samäganderätt. Föredragande: rättsavd.chefen S. Strömberg.
    Maj 16. Förslag till lag om häradsallmänningar, lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt lag om ändrad lydelse av 45 § 1 skogsvårdslagen d. 21 maj 1948 (nr 237). Föredragande: rättsavd.chefen Strömberg.
    Juni 8. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar samt till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 67 § vattenlagen. Föredragande: revisionssekreteraren G. Fredriksson.
    Juni 19. Förslag till lag om särskilda åtgärder för upprätthållande av viss sjukvårdande verksamhet. Föredragande: lagbyråchefen af Geijerstam.

B. L.