Professor Gösta Ebersteins sjuttioårsdag. Professor Eberstein blev på sin 70-årsdag d. 4 dec. 1950 föremål för varmhjärtade hyllningar. Bl. a. överlämnades till honom det första exemplaret av den festskrift som tillägnats honom av kolleger, lärjungar och vänner. Festskriften innehåller följande artiklar och uppsatser:

 

Ekeberg, Birger. Gösta Eberstein 70 år.
Ljungman, Seve. Om förfång, särskilt inom immaterialrätten.
Agge, Ivar. Abstrakt norm och konkret verklighet.
Lund, Torben. Ophavsrettens overgang ved ægteskab og arv.
Arnholm, Carl Jacob. Testamentsformer og ufredstider.
Myrdal, Gunnar. The trend towards economic planning.
Castrén, U. J. Om namnlagstiftningen i Finland.
Nial, Håkan. Om rätt till märkt emballage, särskilt inom bryggeri- och läskedrycksindustrien.
Hakulinen, Y. J. Om tvungen upplösning av aktiebolag enligt finsk rätt.
Ussing, Henry. Pligt som betingelse for erstatningsansvar i engelsk og amerikansk ret.
Hedfeldt, Erik. Om lekares rätt.
Herlitz, Nils. Kommunal skattskyldighet och kommunal rösträtt.
von Zweigbergk, Åke. Internationell och nordisk samverkan rörande industriellt rättsskydd.
Hult, Phillips. Järnvägs ansvar för dyrbarheter.
Vretblad, Hillevi. Förteckning över professor Gösta Ebersteins skrifter 1909—1950.
Kuylenstierna, Carl W. U. Beskattning av äkta makar.

 

    Festskriften kostar i bokhandeln 21 kronor för häftat ex. och 27 kronor för inbundet ex.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 3 juni 1950 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 70 ledamöter. Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Dick Bergman, Thure Essén, Kleve Hultin, Stockholm, samt Bo Westman, Göteborg, och till ledamot av styrelsen för ett år advokaten Wilhelm Brodin, Linköping. Kvarstående i styrelsen sedanföregående års val äro advokaten Alf Lindahl, Stockholm, ordf., och advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg, v. ordf., samt advokaterna Carl Borgström, Lund, Birger Gezelius, Falun, samt Ivar Glimstedt, Göteborg. Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, David Nilzén, Sundsvall, Mats Nordström, Norrköping, Wilhelm Pehrsson, Stockholm, samt Bertil Peyron, Hälsingborg, och till sty-

 

NOTISER. 75relsesuppleant för ett år advokaten Bertil Landberg, Vänersborg. Kvarstående suppleanter sedan föregående års val äro advokaterna Arthur Boström, Gustaf Carlsson samt Per-Axel Weslien, Stockholm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av professor Knut Rodhe över ämnet »Maktbildningen i de stora aktiebolagen» samt en av advokaten Holger Wiklund inledd diskussion rörande frågan om eventuella anordningar för säkerställande av klients intressen beträffande av advokat omhänderhavda medel.