Rättshjälpen i England. I SvJT 1951 s. 712 f har lämnats en redogörelse för rättshjälpen i England enligt Legal Aid and Advice Act 1949. Eftersom lagen endast partiellt satts i kraft — blott beträffande High Court och Court of Appeal; och ej heller där i criminal matters, ej heller lämnas preliminary advice — är rättshjälpssystemet mycket ofullständigt. Inkomstgränsen för rätt till rättshjälp har emellertid satts relativt hög (årsinkomst c:a £ 450 netto, motsvarande c:a £ 700 brutto) vilket gör att större delen av medelklassen är berättigad till rättshjälp.
    En utvidgning av området för rättshjälpen — som dock redan i sin nuvarande omfattning kritiserats såsom alltför liberal bl. a. av Lord Chief Justice Goddard — diskuterades 1952 i parlamentet men Lord Chancellor förklarade sig av statsfinansiella grunder förhindrad framlägga några förslag i den riktningen.

B. L.

 

 

1 Report of the Committee on the Law of Defamation. Her Majesty's Stationery Office. 1948. 52 s. 1 sh. 6 d.