Landsfogdarna. K. M :t har 6 mars 1953 förordnat e. o. bitr. landsfogden
    i Norbottens län Erik Wiberg att fr. o. m. 1 juni 1953 t. v. vara e. o. bitr. landsfogde i Malmöhus län.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 30 jan. 1953 Alvar Wikefeldt, Gislaved, Karin Westerberg, Göteborg, Henry Levin, Filipstad, Folke Sahlman, Karlstad, Ingvar Boman, Ulf Hamacher och Harry Kummel, Sthm, Nils Christenson, Södertälje, och Lennart Jerneck, Örebro, samt
    2 mars 1953 Roland Eliason, Falun, Eskil Weibull, Göteborg, och Sture Heiding, Sthm.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är cementgjutaren Emil Ahlkvist (nyvald efter f. d. fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund, vilken lämnat riksdagen). Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts två jurister, nämligen advokaten Georg Branting från I kamm. och advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro två jurister, nämligen från I kamm. f. d. aktuarien Erik Englund och från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding. Bland suppleanterna märkes även överdirektören Hardy Göransson (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Bengt Wieslander och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Holger Romander.
    I andra lagutskottet är folkskolläraren David Norman ordf. (omvald) och lantbrukaren Edvin Jacobsson v. ordf. (likaledes omvald). Av ledamöterna är en jurist, direktören Karl Wistrand från I kamm. En suppleant är jurist, nämligen lantbrukaren Leif Cassel (II kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Göran Borggård och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Ingemar Rehnberg.
    Tredje lagutskottet har till ordf. (efter rector magn. prof. Åke Holmbäck, som lämnat riksdagen) valt prof. Hugo Osvald. V. ordf. är liksom föregående år hemmansägaren Abel Andersson. En av suppleanterna är jurist, nämligen prof. Henrik Munktell (II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Peter Westerlind och notarie med sekr.göromål andre kanslisekr. Einar Herlitz.

 

    Juridiska examina andra halvåret 1952.
Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.Juris kandidatexamen.Uppsala universitet.19/6 Wennsten, Jeanna, värml 1/1 1928 Örebro 8/6 1946 Örebro26/6 Steen, Ingeborg Maria Christina,uppl 7/9 1926 Uppsala 4/6 1945 Uppsala28/6 Karlsson, Tor Magnus Bengt, norrl.20/111927 Sthm 13/5 1947 SthmTörnblad, Björn Levin, västg 8/6 1924 Long 4/5 1944 Skara» Wallin, Erik Gunnar, norrl 21/2 1919 Gällivare 20/5 1940 Örebro20/8 Kildén, f. Magelius, Anna-Lisa,smål 22/8 1927 Anders- 3/6 1947 Jönköpingtorp2/9 Albåge, Lars-Gunnar, västg 31/3 1928 Tidaholm 2/6 1947 Skövde12/9 Danielsson, Margareta, g. h 19/11 1926 Sthm 8/5 1946 Uppsala» Osvald, Per Håkan, gb 28/8 1928 Sthm 22/5 1948 GöteborgSandberg, Torgny Lars Göran, gb 15/4 1929 Marstrand 15/5 1948 Göteborg30/9 Malmgren, Irma Maria, värml 25/12 1925 Karlanda 31/5 1946 Karlstad3/10 Bylund, Erik Lennart, norrl 1927 Sundsvall 17/5 1947 Sundsvall7/10 Beckman, Sven Anders Fredrik,sthm12/4 1929 Sthm 6/5 1947 Sthm22/10 Kriström, Per Albert, norrl 10/3 1927 Överluleå 8/5 1947 Uppsala7/11 Liljeborg, Detlow Carl-Axel, gotl 8/2 1926 Visby 12/5 1945 Visby14/11 Magnusson, Karl-Henry, västg 7/8 1919 Vänersnäs1/6 1940 Borås15/12 Nyman, Carl Olof Håkan, västg 12/5 1927 Skövde 15/5 1946 Skövde9/12 Ångman, Bengt Leoo, norrl 27/1 1927 Dorotea 3/6 1948 Östersund

 

1 Pol. mag. 1/11 1948 Uppsala och fil. kand. 31/1 1950 Uppsala.

 

PERSONALNOTISER 207Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.15/12 Glans, Martin Karl-Henrik, uppl 6/11 1923 Uppsala 27/4 1944 Uppsala» Kjellson, Nils Arne Lorenz, norrl.14/12 1928 Sundsvall 17/5 1947 Sundsvall» Larsén, Nils Torsten Henrik,derm.-n 8/3 1925 Örebro 9/5 1945 Sigtuna» Malmros, Gustaf Lennart Vilhelm,söderm.-n 28/11 1925 Örebro 19/5 1945 Örebro» Ottander, Gunnar Olof, söderm.-n. 30/12 1923 Sthm 15/5 1944 Sigtuna» Rydin, Bo Knutson, östg 16/1 1928 Linköping 31/5 1947 Linköping» Söderberg, Nils Åke, gb 27/7 1927 Göteborg 18/5 1946 Göteborg» Tjernberg, Karl Villy Harry, norrl. 9/4 1923 Alnö 24/5 1946 Uppsala20/12 Heijde, Stig Victor Lennart, gb 25/5 1921 Göteborg 15/5 1942 Lund» Rudenstam, Birgit Maria, smål 30/3 1926 Sthm 7/6 1946 SthmLunds universitet.5/7 Åhgren, Lars Arne, mlm 4/8 1919 Malmö 22/5 1939 Malmö19/7 Bosœeus, Per Eric, gb 6/6 1921 Uppsala 10/5 1939 Sthm19/8 Osbeck, Josef Gotthard Emanuel,hb-lk 30/6 1915 Ängelholm 12/6 1945 Göteborg20/8 Hultgren, Karl Åke Fredrik, ög 6/6 1923 Norrköping 5/6 1941 Södertälje5/9 Bergstrand, Carl Bertil Yngve, smål 18/6 1926 Jönköping 14/6 1945 Växjö» Kappelin, Bengt Anders, mlm 20/1 1928 Malmö 23/6 1946 Malmö12/9 Olwœeus, Nils Hans Berthel, klm..13/2 1929 Jönköping 5/6 1947 Kalmar2/10 Ahle, Nils-Olof, yst 3/6 1922 Lund 13/6 1941 Lund10/10 Wessman, Bengt, gb 26/12 1926 Göteborg 8/5 1946 Göteborg25/10 Lindén, Erik Carl Gustaf, vg 26/9 1928 Borås 14/5 1948 Borås29/10 Bengtsson, Sven Mikael, kr 3/8 1926 Lund 9/12 1944 Kristianstad18/12 Göransson, Sven-Åke, mlm 23/11 1929 Bunkeflo 12/5 1948 Malmö22/12 Nordenstedt, Martin, mlm 4/1 1927 Malmö 27/5 1946 Lund30/12 Andersson, Rune Nils Gustaf, mlm 8/9 1928 Malmö 8/5 1947 MalmöStockholms högskola.15/9 Christoff, Poul Gottfrid 30/6 1926 Jönköping 8/5 1946 Göteborg» Grubbe, Sven Tage Vitalis 6/8 1927 Sthm 15/6 1946 Sthm2» Johansson, Bo Olof 26/5 1926 Falun 12/12 1946 Västerås» Kempe, Bengt Harald 24/8 1925 Torsång 12/5 1945 Falun» Linder, Lars Erik Gunnar 6/2 1929 Karlstad 12/5 1947 Lund» Ljungar, f. Löf, Gunnel KarinElisabeth 16/10 1927 Sthm 7/5 1947 Sthm» Mellander, Einar Hans-Gösta 31/8 1925 Göteborg 8/5 1946 Göteborg» Nisell, Claes 31/12 1929 Sthm 15/5 1948 Sthm» Sjöberg, Gösta Richardson 27/8 1927 Sthm 29/5 1945 Sthm» Söderberg, Kjell Erik Gustaf 29/11 1923 Örnskölds- 3/5 1944 Hudiksvik vall17/10 Parre, Leo 2/7 1905 Tallin8/11 Forell, Carl-Axel 11/1 1927 Ljusdal 4/6 1947 Uddevalla» Grimlund, Hugo Axel Otto 30/7 1927 Oskars- 6/5 1946 Sthmhamn» Hedengren, Sven-Olof 22/6 1929 Göteborg 16/5 1947 Sigtuna» Höglund, Bo 30/1 1930 Sthm 12/5 1948 Sthm» Ingvarson, Bror Volrath 17/8 1929 Göteborg 16/5 1949 Sthm» Ingvarson, Gunnar 29/4 1927 Göteborg 14/5 1946 Sthm» Liljeqvist, Stig Henning Fredrik 16/7 1927 Sthm 19/5 1947 Sthm» Lundin, Hans-Gunnar 1/12 1925 Sthm 7/5 1945 Sthm» Moberg, Bertil Håkan 25/5 1927 Malmö 13/5 1946 Sthm» Nilsson, Ulf Erik 21/8 1927 Sthm 6/5 1947 Sthm» Paulsson, Sten Nils Vincent 18/3 1927 Uddevalla 29/5 1945 Göteborg» Ribbing, Erik Manfred 8/9 1928 Sthm 12/5 1947 Sthm» Sandström-Kistner, Inger Pia Maria 8/11 1926 Göteborg 6/6 1946 Sthm» Schauman, Carl-Gustaf Arvid 11/9 1927 Sthm 14/5 1946 Sthm» Torgestam, Sven Ernst Harald 16/3 1929 Borås 12/5 1948 Jönköping:

 

1 Fil. kand.ex. 15/9 1942 Uppsala.Fil. kand. 14/9 1949 Sthm.

 

208 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.15/12 Björkman, Gunnulf Anders 3/12 1926 Eskilstuna 6/6 1946 Solbacka» Byberger, Lars Ivar Martin 13/10 1928 Sthm 6/5 1947 Sthm» Ekelin, Gösta Einar 13/8 1925 Sthm 8/5 1945 Sthm» Haak, Bengt Bertil Oskar 10/10 1925 Sthm 6/5 1946 Sthm» Lefwerth, Sven Olof 16/8 1913 Söder- 11/6 1949 Sthmbärke» Lendel, Frans Lennart 6/7 1924 Sthm 8/5 1945 Sthm» Littorin, Curt Allan Rudolf 13/8 1925 Sthm 28/4 1944 Sthm» Nilsson, Erik Ingvar 12/12 1928 Vissel- 17/5 1947 Hässleholmtofta» Nordenstam, Jan Hadar 26/11 1927 Sthm 13/5 1946 Sthm» Platon, Eva Charlotta 7/9 1929 Sthm 21/5 1948 Sthm» Ryde, Torsten Erik Waldemar 18/4 1924 Sthm 15/12 1945 Sthm» Samuelson, Carl-Arne Bengt 12/4 1927 Västervik 3/6 1947 Västervik» Stalin, Maj-Cathrine 1/10 1921 Arnö »/5 1940 Sthm» Thermænius, Fredrik Göran Magnus 5/5 1928 Sundsvall 14/5 1946 Sthm» Thunqvist, Nils Svante 18/12 1927 Sthm 10/5 1947 Sthm» Wadsted, Peter Bengtsson 11/6 1927 Berlin 8/5 1946 Sthm» Åhlfeldt, Inge Martin Sigurd 23/3 1910 Göteborg 15/6 1934 Sthm» Åström, Per Arnold Ingmar 4/6 1926 Alnö 12/12 1946 SthmStatsvetenskaplig-juridisk examenUppsala universitet.30/10 Resare, Bengt Carl Mauritz, värml. 6/8 1929 Kroppa 28/5 1947 Kristinehamn4/12 Svedjedal, Kurt Olof, västm.-dala. 7/8 1923 Borlänge 28/5 1944 UppsalaLunds universitet.25/8 Welin, Lars Jörgen, hb-lk 17/10 1926 Hälsing- 6/6 1946 Hälsingborg borg25/9 Ramel, Stig Urban Malte, ld 24/2 1927 Lund 28/5 1946 Lund2/10 Göthberg, Ebbe Daniel, hl 7/3 1923 Uddevalla 15/5 1943 Halmstad16/10 Hedlund, Eric Per-Hugo, gb 14/7 1920 Göteborg 12/12 1941 Göteborg12/12 Jonasson, Inge Heribert, mlm 8/12 1925 Malmö 3/5 1944 Malmö22/12 Gravesen Sjöbeck, Johan Christian,mlm 28/6 1925 Malmö 16/5 1945 MalmöStockholms högskola.15/9 Spiring, Bertil Axel Sigvard 3/5 1925 Sthm 3/5 1945 Sthm» Sylvan, Ebba Margareta 29/6 1928 Hälsing- 16/5 1947 Hälsingborg borg8/11 Widebäck, Göran Viktor 6/10 1930 Sthm 20/5 1949 Sthm15/12 Andrésen, Thorolf Gillis 5/8 1923 Sthm 28/4 1944 Sthm» Lundblad, Björn Olof 6/7 1929 Sthm 11/5 1948 SthmDistriktsåklagarexamen.Stockholms högskola.15/9 Andersson, Karl Lars 30/1 1927 Alingsås 31/5 1947 Linköping» Hamrin, Sten Rune 9/1 1927 Umeå 21/5 1948 Umeå» Nordström, Rolf Gunnar 25/9 1926 Kalmar 24/5 1945 Kalmar» Steffner, Bengt Gunnar 11/9 1929 Bjurholm 28/5 1950 Skövde8/11 Andersson, Sune George 18/1 1926 Visby 24/5 1947 Visby» Boström, Lars Gunnar 30/7 1928 Umeå 30/5 1947 Umeå» Ryland, Jan Åke 26/0 1928 Örebro 21/5 1948 Trelleborg15/12 Björkander, Per Göran 25/2 1925 Östergarn 13/12 1946 Lund» Ringqvist, Ernst-Victor 30/5 1927 Vasa 8/5 1946 Göteborg» Rundqvist, Per Vilhelm 9/1 1925 Trehör- 27/5 1948 Örnsköldsningsjö vikSammanfattningUppsala Lund Sthm S:aJuris kandidatexamen 28 14 44 86Statsvet. jur. examen 2 6 5 13Distriktsåklagarexamen — — 10 10

 

Trycklov meddelat d. 18/4 1953.