Harry Ljungberg avled d. 20 febr. 1953. Han var född i Ystad d. 22 april 1891 samt avlade stud .ex. i Ystad och och jur. kand.ex i Lund. Efter tingsmeritering verkade han som kommunalrätts- och skattejurist. Sedan 1941 drev han advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1952.

 

    Ernst Georg von Post avled d. 11 mars 1953. Han var född i Vårfrukyrka, Upps. l, d. 17 april 1875 samt avlade mogenhetsex. i Västerås 1894 och hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring blev han 1908 rådman i Hudiksvall, i vilken tjänst han kvarstod till 1948.

 

    Erik Gustaf Fridolf Bratt avled d. 12 mars 1953. Han var född i Stockholm d. 29 aug. 1873 samt avlade stud.ex. där 1891 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1899. Han tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt, från 1923 som rådman, intill dess han 1943 avgick med pension.

 

    Carl Adolf Fredrik Trotzig avled d. 13 mars 1953. Han var född i Kungälv d. 9 juli 1881 samt avlade mogenhetsex. i Malmö 1899 och jur. utr.kand.ex. i Lund 1904. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i finansdepartementet kom han till Stockholms rådhusrätt, där han blev notarie 1913, assessor 1916 och rådman 1928. Han kvarstod i tjänst till 1947.

 

    Gustaf Augustinus Sundberg avled d. 13 mars 1953. Han var född i Göteborg d. 28 aug. 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingsmeritering utövade han från 1915 advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1916.

 

    Jöns Gustaf Konrad Svensson avled d. 24 mars 1953. Han var född i Rydeholm, Jönk. l., d. 1 febr. 1895 samt avlade stud.ex. i Växjö 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tingsmeritering drev han sedan 1922 advokatrörelse i Linköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1924.

 

    Sven Erik August Reinhold Nordkvist avled d. 14 april 1953. Han var född i Göteborg d. 26 maj 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1884 och hovrättsex. i Uppsala 1890. Han blev vice häradshövding 1894 (jfr SvJT 1942 s. 657 ff) och var under åren 1900—1946 borgmästare i Köping.

 

    Gunnar Thomasson avled d. 18 april 1953. Han var född i Malmö d. 30 aug. 1896 samt avlade stud.ex. i Lund 1914 och jur. kand.ex. där 1920. Efter tingstjänstgöring drev han sedan 1925 advokatverksamhet i Eslöv. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1931.

 

    Adolf Öhman avled d. 19 april 1953. Han var född i Stockholm d. 24 aug. 1869 samt avlade stud.ex. där 1886 och hovrättsex. i Uppsala 1891. Efter tingstjänstgöring och anställning på advokatkontor drev han egen advokatrörelse i Stockholm sedan 1896, vilket år han också blev led. av Sveriges advokatsamfund.