Justitiedepartementet. K. M:t har 23 juli 1953 förordnat e. föredraganden i justitiedep. kanslisekr. Lars Nordwall att fr. o. m. 1 aug. 1953 vara e. o. förste kanslisekr. i dep.
    Chefen för justitiedepartementet har
    20 juli 1953 förordnat assessorn Rudolf Greve att, räknat fr. o. m. 1 juli 1953, t. v. vara bitr. sekr. i auktorrättskommittén;
    24 juli 1953 tillkallat led. av riksdagens II kamm., chefred. Rolf Edberg och byråchefen i utr.dep. Olof Rydbeck att ss sakk. i samråd med representanter för andra nordiska länder utreda frågan om utgivande av en nordisk parlamentarisk publikation;
    s. d. förordnat dir. vid fångvårdsanstalten å Långholmen Gunnar Rudstedt och förste byråsekr. hos fångvårdsstyrelsen Nils-Uno Fornander att ss experter biträda fångvårdens organisationskommitté.
    Lagbyråchefen i dep. Bengt Lassen har utsetts till verkst. dir. (fr. o. m. 10 sept. 1953) i A. B. P. A. Norstedt & Söner.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 30 juni 1953 förordnat t. f. statssekr. i dep., hovrättsrådet i Göta hovrätt Olof Hegrelius till statssekr. i dep.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1953 beviljat presidenten i hovrätten för Västra Sverige Holger Elliot avsked med utgången av juni 1953;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Unger att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara vice ordf. å avd. i samma hovrätt;
    23 juli 1953 utnämnt assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Engström att fr. o. m. 1 aug. 1953 vara hovrättsråd i hovrätten.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1953 fr. o. m. 1 sept. 1953 utnämnt
    rev.sekr. Carl Svennegård att vara borgmästare i Linköping,
    assessorn vid Sthms rådhusrätt Carl Sandblom till borgmästare i Nyköping,
    assessorn vid rådhusrätten i Kalmar Gösta Fischer att vara brottmålsrådman i Nyköping;
    23 juli 1953 utnämnt exekutionsnotarien vid rådhusrätten och magistraten i Malmö Sven Braun att vara assessor vid samma rådhusrätt;
    s. d. utnämnt e. assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Härje Stenberg att vara assessor vid samma rådhusrätt;
    12 aug. 1953 förordnat rådmännen i Göteborg Herman Baagøe och Carl Hegardt att fr. o. m. 27 aug. 1953 under fem år fortf. vara, Baagøe förste ordf. å Göteborgs rådhusrätts sjätte avd. och Hegardt ordf. å samma rådhusrätts tredje avd.;
    s. d. utnämnt t. f. rådmännen i Stockholm Hjalmar Petri, Sigurd Annerfors, Thure Hahn, Birger Brandt, Gösta Rundgren, Carl-Edvard Sundström, Viking Nilsson och Allan Evers att vara rådmän i samma stad;
    s. d. utnämnt e. o. fiskalen i Göta hovrätt Sven Klemendz att fr. o. m. 1 sept. 1953 vara assessor vid rådhusrätten i Lund.

 

Trycklov meddelat d. 31/8 1953.