Den norske kriminalistforening fylte 60 år i 1952. I forbindelse med jubileet ble det d. 17. okt. forrige år holdt årsmøte hvor lagmann Trygve Leivestad talte om »Momenter til revisjon av straffeprosessloven». Dagen etter, som var 60-årsdagen for stiftelsen, var det jubileumsmøte med selskapelig samvær og foredrag av h.r.advokat Leif S. Rode om foreningens virksomhet siden stiftelsen. Justisminister Kai Knudsen og en rekke gjester fra kriminalistforeningene i de andre nordiske land var til stede ved jubileet.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 603    Foruten jubileumsmøtet har det vært arrengert et møte med foredrag av riksadvokat Andr. Aulie: »Sjelelig force majeure og strafferettsdogmene», som er trykt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1952 s. 215 flg.
    Foreningens styre består av: Professor dr. juris Johs. Andenæs (formann), riksadvokat Andr. Aulie (nestformann), professor dr. med. Gabriel Langfeldt, h.r.advokat Leif S. Rode, h.r.dommer Reidar Skau, professor dr. med. Ørnulv Ødegård, ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen og h.r.advokat Rolv Ryssdal (sekretær). — Medlemstallet er 325.

A. B.