Arbetsdomstolen. K. M:t har för åren 1953—1955 förordnat dels f. d. justitierådet Gunnar Dahlman att vara ordf. i arbetsdomstolen, dels chefen för socialdepartementets rättsavd., hovrättsrådet Yngve Samuelsson att vara led., tillika vice ordf. i domstolen med utrikesrådet Sture Petrén och hovrättsassessorn Erland Conradi såsom ersättare, dels ock generaldirektören och chefen för socialstyrelsen Ernst Bexelius att vara led. i domstolen med byråchefen i kontrollstyrelsen Lode Wistrand och t. f. byråchefen i socialstyrelsen Bengt Hult såsom ersättare.

 

    Landsfogdarna. K. M:t har 28 nov. 1952 entledigat e. o. bitr. landsfogden i Malmöhus län Ragnar Albin från bitr. landsfogdetjänsten.

 

    Stadsfiskalerna. RÅ-ämbetet har
    29 aug. 1952 utnämnt t. f. stadsfiskalen i Göteborg Tore Magnus Berglin att fr. o. m. 1 sept. 1952 vara stadsfiskal i nämnda stad;
    2 okt. 1952 utnämnt t. f. bitr. stadsfiskalen i Norrköping Stig Nils Daniel Danielsson att vara bitr. stadsfiskal i nämnda stad;
    29 dec. 1952 förordnat t. f. e. o. stadsfiskalen i Göteborg Bertil Steen att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara e. o. stadsfiskal där.

 

    Fångvården. K. M:t har
    20 aug. 1952 konstituerat direktören vid fångvårdstaten Gunnar Rudstedt att fr. o. m. 1 sept. 1952 vara direktör vid fångvårdsanstalten å Långholmen;
    s. d. konstituerat skyddskonsulenten i första skyddskonsulentdistriktet Gösta Ringius att vara direktör vid fångvårdsanstalten i Västerås;
    30 dec. 1952 konstituerat t. f. direktören vid fångvårdsanstalten å Hall Gunnar Marnell att vara direktör i lönegrad Ca 29 vid fångvårdsstaten, med placering t. v. vid nämnda anstalt.

 

    Skyddskonsulenterna. K. M:t har 19 nov. 1952 transporterat skyddskonsulenten i tolfte skyddskonsulentdistriktet Sten Lilliehöök att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara skyddskonsulent i första skyddskonsulentdistriktet.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    31 okt. 1952 Lars Bogg, Eskilstuna, Hans Johnson, Göteborg, Stig Ernhard, Karlskoga, Bo Hedman och Stig Unander, Sthm, samt J. P. Lagerwik, Tranås;
    14 nov. 1952 Bo Nilsson, Borlänge, Lennart Allmér, Kalmar, och Karl-Erik Larsson, Sundsvall;
    12 dec. 1952 Ingrid Markstad, Göteborg, Bengt Schlasberg och Claes Munck af Rosenschöld, Landskrona, Bengt Hesser, Linköping, Kjell Wirgin, Malmö, samt Gösta Koritz, Gerd Nordenström och Hans Wulf, Sthm.

 

    Universiteten. Vid Uppsala universitets juridiska fakultet disputerade 10 dec. 1952 jur. lic. Erik Anners på avhandlingen »Hand wahre Hand. Studien zur Geschichte der germanischen Fahrnisverfolgung». Anners förordnades 20 dec. 1952 till doc. i rättshistoria vid universitetet.

 

Trycklov meddelat d. 23/1 1953.