750 NOTISER    Arvid Camp avled d. 9 maj 1953. Han var född i Vitaby d. 4 aug. 1870 samt avlade mogenhetsex. 1888 och hovrex. i Lund 1891. Efter tjänstgöring inom landsstaten blev han 1918 landsfogde i Malmöhus län, från vilken tjänst han avgick med pension 1935.

 

    Leodor Levy avled d. 10 maj 1953. Han var född i Malmö d. 7 maj 1870 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1889 och hovr.ex. i Uppsala 1897. Efter avslutade studier drev han advokatrörelse i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1900.

 

    Axel Hägg avled d. 16 juni 1953. Han var född i Skänninge 1861 samt avlade i Uppsala mogenhetsex. 1879 och ex. till rättegångsverken 1883. Han var landsfogde i Stockholms län från 1918 till 1927, då han avgick med pension. Han var en av de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657 ff).

 

    Birger Axelsson Lundberg avled d. 17 juni 1953. Han var född i Kalmar d. 23 nov. 1890 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1916. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Skånska hovrätten blev han 1933 t. f. revisionssekreterare och 1934 häradshövding i Marks domsaga.

 

    Carl Wilhelm Åstrand avled d. 29 juni 1953. Han var född i Jönköping d. 22 maj 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1885 och jur. utr. kand.ex. i Lund 1891. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i underrätt och i Göta hovrätt blev han häradshövding 1909 i Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsaga och 1924 i Linköpings domsaga. Han avgick med pension från häradshövdingeämbetet 1936.

 

    Gustaf Emil Antonius Wilhelmsson avled d. 13 juli 1953. Han var född i Hyby, Malm. l., d. 17 jan. 1885 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1904. Efter jur. kand.ex. i Lund 1908 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hälsingborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1915.

 

    Adolf Wilhelm Schumacher avled d. 30 juli 1953. Han var född i Stockholm d. 9 dec. 1884 samt avlade stud.ex. där 1902 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingsmeritering drev han sedan 1911 advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1919.

 

    Hans Olof Stig Johnsson avled d. 18 aug. 1953. Han var född i Jönköping d. 5 dec. 1902 samt avlade stud.ex. i Jönköping 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingsmeritering drev han advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Noak Anton Ögård avled d. 18 aug. 1953. Han var född i Bolmsö, Jönk. 1., d. 22 juni 1891 samt avlade i Lund stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. 1930. Från 1931 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. 1947 blev han led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Johan Adolf Hultman avled d. 29 aug. 1953. Han var född i ö. Broby, Kristianstads l., d. 6 maj 1869 samt avlade i Lund mogenhetsex. 1889 och hovr.ex. 1893. Efter underrätts- och departementstjänstgöring ägnade han sig från 1905 åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1907.