Ur svenska tidskrifter 1953.

 

    Förvaltningsrättslig tidskrift H. 5—6. INGER MARGRETE PEDERSEN, Forvaltningsprocessen i danske ministerier, s. 292—305. — GÖSTA BOHMAN, Priskontroll och rättssäkerhet, s. 306—318. — MICHAEL HERNMARCK, Byggnadslagen och stadsplaneavtalen, s. 319—330. — HÅKAN RAHM, Rättssäkerhetsgarantierna vid internering av sinnessjuka i Sverige och några andra länder, s. 331—339. — MARTIN WAHLBÄCK, De bostadssökande och rättssäkerheten. Ett genmäle, s. 340—344.
    Sociala meddelanden Nr. 11. TORGNY T. SEGERSTEDT, Fakta och teori i sociologiska undersökningar, s. 641—646.
    Statsvetenskaplig tidskrift H. 5. POUL ANDERSEN, Danske grundlovsændringer, som kostede anstrengelser, s. 415—428. — ÅKE LÖGDBERG, Författarrätten i dagens läge, s. 429—441. — PER STJERNQUIST, Paralleller mellan internationella tvister och medling i arbetstvister, s. 442—454. — HALVAR G. F. SUNDBERG, Uppsägning eller avsättning, s. 504—514.
    Svensk lantmäteritidskrift Nr. 4. KYÖSTI HAATAJA, Skiftesförrättningens rättsliga natur enligt finsk rätt, s. 211—216. Nr. 5. GUNNAR PRAWITZ, Sämjedelning, s. 255—275. — SVEN-ERIK WESTERLUND, Taxering av tomtmark, s. 276—280. — GÖSTA SUNDSTRÖM, Jordförvärvslagens fastighetsbegrepp, s. 281—287. —GUSTAV HJELMÉR, Några intryck från planeringen i England, s. 288—295.
    Svensk skattetidning H. 5. DAG HELLMERS, Översikt av 1953 års vårriksdagsbeslut angående skatterna, s. 139—171. — H. 7—8. JOHN BRATT, Om beskattning av inkomst under konkurstillstånd, s. 223—240. — GUNNAR BOMGREN, Handelsbolagens skatteproblem, s. 241—250. — STEN HARTOG, Om skattefrihet för allmännyttiga stiftelser och sammanslutningar jämlikt 3 § arvskatteförordningen, s. 257—286.
    Tidskrift för kriminalvård Nr. 3. CARL AUDE-HANSEN, Straf contra behandling, s. 41—50. Nr. 4. J. G. LINDBERG, Förvaringsklientelets sammansättning, s. 61—65.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund H. 5. Bo WESTMAN, Om försvararens rättigheter och plikter, s. 295—304. — GUNNAR THELÉN, Synpunkter på advokatyrkets ekonomiska problem, s. 305—312. — TAGE BOYE, Några synpunkter på frågan om formerna för förtydligande av otydlig vadetalan före huvudförhandling i hovrätt, s. 313—315. — E. G. LEIJONHUFVUD, Ett par synpunkter angående processföring, s. 316—319.

S. R.