Ändring i den sovjetryska äktenskaps- och medborgarskapslagstiftningen. Sovjetunionens högsta råds presidium har d. 26 nov. 1953 upphävt lagen d. 15 febr. 1947 om förbud mot äktenskap mellan sovjetrysk medborgare och utlänning (jfr SvJT 1949 s. 91). Samtidigt har i den sovjetiska medborgarskapslagen d. 19 aug. 1938 införts en art. 5, vari stadgas att ingående av äktenskap med medborgare eller medborgarinna i Sovjetunionen icke skall medföra någon ändring av medborgarskapet (jfr SvJT 1950 s. 183).

G. S.

 

1 Final Report of the Committee on Supreme Court Practice and Procedure. London 1953. Her Majesty's Stationary Office. 380 s. 11 sh.