Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde till årsmöte d. 10 mars 1953. Prof. Åke Malmström höll därvid ett föredrag om »Några frågor beträffande föranvändarrätten», vilket följdes av diskussion. Delegerade från föreningen deltogo i Åttonde nordiska mötet för industriellt rättsskydd, vilket ägde rum i Helsingfors d. 9—12 sept. 1953. Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1953 utkommit med sin tjugoandra årgång.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke v. Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattmästare, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Manne Lindhagen, prof. Seve Ljungman, civilingenjören Birger Nordfeldt, direktören Bengt Petri och direktören Gustaf Settergren. Sekr. är byrådirektören Fritiof Berglund och bitr. sekr. jur.kand. Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Genom Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen har sammanträtt två gånger under 1953: dels i samband med den svenska föreningens årsmöte, dels d. 5 maj för att för-

196 NOTISERbereda ett möte med AIPPI:s exekutivkommitté d. 25—29 maj i Locarno. Gruppen var genom två delegater representerad vid detta möte. Gruppens styrelse utgöres av byråchefen v. Zweigbergk, ordf., prof. Eberstein, v. ordf., civilingenjör Onn, skattmästare, samt civilingenjörerna Ivar Bergenstråhle och Gösta Dahl. Sekr. är jur. kand. Tengelin. Gruppen har ett 60-tal medlemmar.