Das dänische Strafgesetzbuch übersetzt von FRANS MARCUS. Berlin 1953. de Gruyter. 75 s. DM 8,90.

 

    Som bd 62 i »Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbücher» har utkommit en tysk översättning av dansk Borgerlig Straffelov. Översättaren är en f. d. tysk Senatspräsident (lagman), dr jur. FRANZ MARCUS, sedan länge bosatt i Köpenhamn och numera dansk medborgare. Han är insatt i dansk likaväl som i tysk kriminalvetenskap och har därför kunnat lösa sin uppgift på ett mycket skickligt sätt. Ändringar före d. 1 april 1953 ha beaktats.

G. S.