352 PERSONALNOTISER    Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1953 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: U. Nordenson, I. Gullnäs, B. Rydin, G. Knös, S. Edlund, C.-G. Wedin och L. Hoff;
    i Göta hovrätt: U. Chöler, A. Nilsson, L. Wasteson, P. E. Holmberg och R. Andersson;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: G. Möller, Å. Lennbo, Ö. Wetterberg och B. Isacson;
    i hovrätten för Västra Sverige: B. Hagman, G. Hellgren, A. Olsson, T. Löfstedt, U. Cervin, F. Wistrand och S. Boman;
    i hovrätten för Nedre Norrland: G. Steen, L. Landh, C.-E. Wollsén och L. Lindström;
    i hovrätten för Övre Norrland: J. Hedvall, Birgitta Sjöstrand och Ingrid Heiker.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto d. 1 april 1954 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: F. Rudewall (JO), I. Öhman (försv.dep.) och G. Ekedahl (v. ordf. i hyresrådet). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna voro 11 i tjänst, 13 ämbeten voro vakanta.
    Såsom tillförordnade revisionssekreterare tjänstgjorde hovrättsråden K. Larsson (Skåne), E. Dahlin (Ö. Norrland), I. Bodewall (Skåne), S. Pontén (V. Sverige), T. Ahlgren (Göta), E. Stangenberg (V. Sverige), R. Lundin och S. Aminoff (Svea), assessorn H.-F. Ringdén (Svea), hovrättsråden L.-E. Björkman och C. O. Svensson (Göta), assessorn K. Modigh (V. Sverige), hovrättsrådet S. Hasslow (N. Norrland), assessorn J. Björling (Skåne), hovrättsrådet W. Larsson (Ö. Norrland), assessorerna S. B. Jacobson (Skåne), T. Hellquist (V. Sverige), C. F. Hadding, G. Thyresson, B. Bernhard och G. Wessman (Svea), tingsdomaren F. Björlingson (Hallands s.), assessorn N. Mangård (Svea) och tingsdomaren V. Sohlberg (Solna).

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har 29 april 1954 såsom sakkunniga för att utreda frågan om förnyelse av anstaltsbeståndet inom fångvården tillkallat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., byråcheferna Torsten Eriksson och Bertil Forssell, grosshandlaren Wilhelm Josephson, byrådirektören Paul Tammelin samt generaldirektören Gunnar Wejke.

 

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har 7 maj 1954 förordnat tingsdomaren i S. Roslags domsaga Bengt Sandström att t. v. tjänstgöra ss rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 7 maj 1954 beviljat sekreteraren i hovrätten över Skåne och Blekinge Ebbe Kock avsked med utg. av juni 1954.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    23 april 1954 beviljat häradshövdingen i Södertörns domsaga Åke Hartelius avsked med utg. av sept. 1954;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Västra Göinge domsaga Stig Rosengren till häradshövding i Norrvikens domsaga fr. o. m. 1 juli 1954;
    s. d. utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Carlerik Söderström till tingsdomare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 okt. 1954;
    30 april 1954 beviljat häradshövdingen i Oxie och Skytts domsaga Pervon Ehrenheim avsked med utg. av maj 1954.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 30 april 1954 förordnat rådmannen i Sthm Harry Hector att fr. o. m. 1 maj 1954 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å avd. av rådhusrätten.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 23 april 1954 konstituerat direktören vid fångvårdsanstalten i Vänersborg Ivar Ekelund till direktör vid fångvårdsanstalten i Norrköping.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    9 april 1954 Otto Wangson, Göteborg;
    14 maj 1954 Sven Celander och Åke Wängö, Sthm.

 

Trycklov meddelat 26/5 1954.