Häradsrätterna. K. M:t har 18 dec. 1953 utnämnt tingsdomaren i Södertörns domsaga Gösta Källblad att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara häradshövding i Vättle, Ale och Kullings domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    20 nov. 1953 till brottmålsrådman i Luleå fr. o. m. 1 dec. 1953 utnämnt assessorn vid rådhusrätten där Karl-Erik Högner;
    4 dec. 1953 förordnat t.f. rådmännen i Stockholm Åke Nordwall och Gustaf Gyllenhammar att vara e. rådmän i samma stad;
    s. d. till assessorer vid Stockholms rådhusrätt utnämnt t.f. assessorerna där Gunnar Linnander, Erik Björkman, Gustaf Almling, Hans Engfeldt, Harald Ljungström, Ingvar Ågren, Åke Asp och Otto Lindell;
    30 dec. 1953 beviljat rådmannen i Stockholm Gunnar Cervin avsked med utg. av dec. 1953.

 

    Stadsfiskalerna. K. M:t har
    18 dec. 1953 utnämnt bitr. stadsfisk. i Stockholm, e. o. stadsfisk. där Otto Meijer att vara stadsfisk. i lönegr. Co 15 i nämnda stad;
    8 jan. 1954 till biträd. stadsfisk:r i lönegrad Ca 37 i Stockholm utnämnt e. o. bitr. stadsfisk. där Thorsten Rosenberg, e. o. bitr. landsfogden i Västernorrlands län Lennart Hiort, t.f. bitr. stadsfisk. i Stockholm, förste stadsfisk.assist. där Harald Freijd och t.f. bitr. stadsfisk. i samma stad Lennart Eliasson;
    s. d. förordnat t.f. bitr. stadsfisk:a i Stockholm, första stadsfisk.assist:a där Per Åberg och Bert de Woul att vara e. o. bitr. stadsfisk:r i lönegrad Ce 37 i nämnda stad.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 27 nov. 1953 förordnat e. o. byråsekr. hos fångvårdsstyrelsen Harry Tibbling att fr. o. m. 1 dec. 1953 vara förstebyråsekr. i lönegrad Ce 29 hos styrelsen med tjänstg. såsom sekr. hos ungdomsfängelsenämnden.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    27 nov. 1953 beviljat dir. vid fångv.anst. i Karlstad Einar Landtgren avsked med utg. av maj 1954;
    18 dec. 1953 konstituerat dir. vid fångv.staten Gunnar Rudstedt att fr. o. m. 1 febr. 1954 vara fångv.dir. i lönegrad Ca 34 med placering t. v. vid fångv.anst. å Långholmen;
    s. d. konstituerat dir:a vid fångv.staten Fritz Serenander, Einar Svensson och Folke Karlström att fr. o. m. 1 febr. 1954 vara fångv.dir:r i lönegrad Ca32 med placering t. v., Serenander vid fångv.anst. å Härlanda, Svensson vid fångv.anst. i Malmö och Karlström vid fångv.anst. i Härnösand.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 17 dec. 1953 antagits Gunnar Brockman och Per Dreijer, Göteborg, Lars Wassberg, Norrköping, och Sven Dufvenmark, Visby.

 

    Universiteten. Vid Lunds universitets juridiska fakultet disputerade 15dec. 1953 jur. lic. Ulf Persson på avhandlingen Skada och värde. Persson förordnades 30 dec. 1953 till docent i civilrätt vid universitetet.

 

Trycklov meddelat d. 26/1 1954.