Gustaf Fredrik Alfred Hökerberg avled d. 8 okt. 1954. Han var född i Norrköping d. 14 sept. 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1908. Efter anställning på advokatbyrå i Stockholm drev han från 1912 egen advokatverksamhet i Norrköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1911.

 

    Bernt Sture Cederbalk avled d. 1 nov. 1954. Han var född i Stockholm d. 27 febr. 1911 samt avlade där studentex. 1931 och jur.kand.ex. 1936. Efter tingstjänstgöring blev han fiskal i Göta hovrätt 1939, tingssekreterare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1943, assessor i Göta hovrätt 1948 och hovrättsråd 1953.

 

    Ruth Elisa Naema Stjernstedt, f. Dalström, avled d. 4 nov. 1954. Hon var född i Vena, Kalmar 1., d. 4 april 1879 och avlade mogenhetsex. i Stockholm 1897. Efter jur.kand.ex. i Stockholm 1921 drev hon där advokatverksamhet. Hon blev led. av Sveriges advokatsamfund 1926. Av trycket utgav hon Om makars rätt i äktenskap (1923) och Om adoption (1925).