Ur svensk författningssamling 1955.

 

3. Allmän verksstadga 7 jan. 1955.
19. KF 11 febr. 1955 om investeringsavgift för år 1955.
33. KK 18 febr. 1955 om ändrad lydelse av 33 § vägtrafikkung. d. 7 dec. 1951 (nr 743).
42. Lag 18 febr. 1955 ang. ändring i lagen d. 1 dec. 1950 (nr 596) om rätt till fiske.
43. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 26 § 1 mom. och 31 § 1 mom. lagen d. 3 juni 1948 (nr 274) om rätt till jakt.
44. Lag s. d. om ändrad lydelse av 13 kap. 15 § vattenlagen.
55. Lag s. d. om ändrad lydelse av 3 § militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
56. Lag s. d. om ändrad lydelse av 6 kap. 1 § och 30 kap. 6 § rättegångsbalken.
57. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ protokollskungörelsen d. 26 sept. 1947 (nr 775).
58. Lag s. d. om ändrad lydelse av 65 § utsökningslagen.
59. Lag s. d. om ändrad lydelse av 97 § konkurslagen.

S. R.