221    Axel Oskar Brunnberg avled d. 22 dec. 1954. Han var född i Hagby, Uppsala 1., d. 11 juni 1871 samt avlade mogenhetsex. i Uppsala 1890 och hovrättsex. där 1896. Efter tjänstgöring i domsagor, Svea hovrätt och Nedre justitierevisionen blev han 1915 häradshövding i Norra Åsbo domsaga. Han avgick med pension 1941.

 

    Johan Albert Wallberg avled d. 26 dec. 1954. Han var född i Strövelstorp, Kristianstads 1., d. 15 maj 1874 samt avlade i Lund mogenhetsex. 1896, fil.kand.ex. 1900 och hovrättsex. 1906. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Landskrona och från 1912 i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1912.

 

    Albin Ragnar Valfrid Rosengren avled d. 31 dec. 1954. Han var född i Stenåsa, Kalmar 1., d. 11 sept. 1884 samt avlade mogenhetsex. i Kalmar 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring blev han t. f. fiskal i Svea hovrätt 1917, assessor 1919, hovrättsråd 1926 och lagman 1947. Han avgick med pension 1951.

 

    Sten Erik Tydén avled d. 26 jan. 1955. Han var född i Kiruna 1901 samt avlade stud.ex. i Luleå 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring vid länsstyrelse och i olika åklagarbefattningar blev han stadsfiskal i Härnösand 1934. Från 1941 var han tillika polischef.

 

    Carl Erik Gustaf Lagergren avled d. 8 febr. 1955. Han var född i Stockholm d. 14 april 1874 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1893 och jur.utr.kand.ex. där 1899. Efter tjänstgöring som domhavande i skilda domsagor och somadjungerad ledamot i Göta hovrätt blev han 1924 häradshövding i Inlandsdomsaga. Han avgick med pension 1944.

 

    Gunnar Axel Fredrik Rehnberg avled d. 12 febr. 1955. Han var född i Över-Selö, Södermanlands 1., d. 13 juni 1884 samt avlade mogenhetsex. i Skara 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring, tjänstgöring hos länsstyrelse och som bitr. jurist på advokatkontor, drev han från 1919 till 1952 egen advokatverksamhet i Nyköping. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Gottfrid Harald Ström avled d. 12 febr. 1955. Han var född i Breared, Hallands 1., d. 6 mars 1884 samt avlade mogenhetsex. i Göteborg 1903 och jur.kand.ex. i Lund 1908. Efter tjänstgöring å olika advokatbyråer drev han egen advokatverksamhet i Malmö från 1912 och i Stockholm från 1922. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1939.

 

    Magnus Fredrik Blidberg avled d. 17 febr. 1955. Han var född i Örgryted. 15 jan. 1868 samt avlade mogenhetex. i Lund 1888 och hovrättsex. där1892. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i skilda domstolar blev hanborgmästare i Askersund 1902. År 1913 blev han borgmästare i Strömstad ochkvarstod fram till 1944, då Strömstad lades under landsrätt.

 

    Bernt Bertil Unger avled d. 23 febr. 1955. Han var född i Arbrå, Gävleborgs län., d. 26 juni 1902 samt avlade studentex. i Lundsberg 1920, fil.kand. ex. i Uppsala 1922 och jur.kand.ex. 1926. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring å advokatbyrå började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1937 och hovrättsråd 1943. 1944 blev han revisionssekreterare och 1946 ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt.