Ny justitiekansler i Finland. På grund av uppnådd avgångsålder har avsked vid årsskiftet beviljats justitiekanslern Carl Gustaf Möller, som beklätt detta ämbete sedan år 1950 och därförinnan varit justitiekanslersadjoint sedan år 1933. Till ny justitiekansler utnämndes d. 16 jan. 1956 förvaltningsrådet Olavi Honka.
    Den nye justitiekanslern är född i Kustö 1894. Han avlade rättsex. 1915 och blev v. häradshövd. 1917. Han tjänstgjorde och avancerade i Åbo hovrätt, där han blev assessor 1935. Till förvaltningsråd utnämndes han 1937. Han har anlitats för ett stort antal offentliga uppdrag, bl. a. såsom ordf. i kom-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 207mittéer för behandling av språklagstiftningsfrågor, avlöningsfrågor samt frågor angående hovrätternas organisation och verksamhet. Sedan år 1948 är han medlem av de nordiska juristmötenas lokalstyrelse i Finland, inom vilken han 1955 valdes till ordförande.

 

B. P-n