Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1955 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: Monica Regnstrand, A. Ekström, A. E. Wilhelmsson, K. E. Lagerstam, J. Mueller, S.-E. Nilsson, Brit-Marie Ericsson, F. Boström, J. Westin, G. Stapelberg, I. Norrby, T. Pehrsson, O. Tranell, C. E. Sturkell, O.Westlander, H. Montgomery, B. Voss och Å. Westerlund;
    i Göta hovrätt: Helge Larsson, J. Styrud, A. Brandel, S. Törnlund, C. Wibling, O. Strömberg, L. Hagberg och I.-B. Karlsson;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: L. Reingardt, I. Pering, I. Lindh, B. Ericson, E. Essén och S. Nyman;
    i hovrätten för Västra Sverige: C.-G. Källner, S. Kjellgren, B. Berggren och Inger Lindquist;
    i hovrätten för Nedre Norrland: (Ingen antagen). i hovrätten för övre Norrland: C. O. Meurling, R. Söderblom, S. Hedberg, Gerd Gyllenkrok-Meurling, A. Naumann och S. Rosén.

 

Trycklov 4/6 1956