HINDENBURG. Juridisk Formularbog. 9. uppl. utg. av AAGE SVENDSEN og HANS TOPSØE-JENSEN. Kbhvn 1956. Gyldendal. Inb. DKr. 74,00.

    Av det uppskattade juridiska uppslagsverk som går under namnet HINDEN BURG, Juridisk Formularbog, har nyligen nionde upplagan utkommit under medverkan av en imponerande rad specialister för de skilda rättsområdena — listan över dem upptar inte mindre än 52 namn.
    Att uppmärksamheten här fästes vid verket beror på att det är anledning framhålla vilken utmärkt hjälp arbeten av denna art ger åt utlänningar som vill vinna någon upplysning om vad det berörda landets rättsordning säger på en viss punkt och som inte är i behov av specialstudier eller är i tillfälle att bedriva sådana. Jämför för engelsk rätts del Every Man's Own Lawyer, By A Barrister, som väl nu strax är uppe i sin sjuttionde upplaga och inte heller kan nog rekommenderas!
    Hindenburg är naturligtvis inte »fullständig» i så måtto att den skulle täcka hela rättsområdet, vilket ju inte är praktiskt möjligt, men den innehåller mycket ändå. En jämförelse med Norstedts Juridiska Handbok ligger naturligtvis nära till hands. Den senare är något större till omfånget (i Hindenburgs större sidor omräknat ungefär 12—1300 mot 900) men jag tror H. tar igen det genom ett om man så får säga mera kompakt skrivsätt, som bl. a. genom flitiga hänvisningar inför såväl ett stort författningsmaterial som

128 LITTERATURNOTISERrättsfall och speciallitteratur i stoffet. Formulären är meddelade i den fortlöpande texten, inte som i NJH i en särskild avdelning. H. innehåller just ingen straffrätt, betydligt mindre process-, exekutions- och skatterätt samt har föga av förvaltningsrätt, om man inte dit vill räkna den offentligträttsliga näringsrätten, som erhållit en tämligen ingående skildring i samband med internationell förmögenhetsrätt och diverse annat. Å andra sidan behandlar den ett sådant viktigt ämne som medborgarskapsrätten, vilket saknas i NJH. Naturligtvis skiljer sig systematiken i stor utsträckning från den svenska handboken, dels därför att sådana skiljaktigheter betingas av olikhet i stoffet, dels därför att utgivare av samlingsverk av denna karaktär har olika uppfattningar i dispositionsfrågor.
    Priset måste anses synnerligen facilt för en bok som rymmer ett så ofantligt material.

B. L.