Fritz Per Hansson Brock avled d. 13 dec. 1956. Han var född i Landskrona d. 18 jan. 1877 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1896 och jur.utr. kand.ex. där 1901. Han blev jur.lic. 1909 samt jur. doktor samma år i Uppsala på en avhandling Om den ekonomiska fördelningen och kriserna. Han blev docent i nationalekonom i 1909 i Uppsala och 1910 i Lund. Under åren 1921—1942 var han professor i nationalekonomi och finansrätt i Uppsala. Av trycket utgav Brock bl. a. Om tullarne (1917) och Prisbildningen (1919).

 

    Kurt Abraham Laurentius Alinder avled d. 22 jan. 1957. Han var född i Haparanda d. 15 sept. 1898 samt avlade studentex. i Stockholm 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Sveahovrätt och Stockholms rådhusrätt drev han från 1931 advokatverksamhet i Falun. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1940.

 

    Erik Albert Emanuel Wettercrantz avled d. 22 jan. 1957. Han var född i Uppsala d. 24 april 1892 samt avlade studentex. där 1911 och jur.kand.ex. 1916. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Norrköping, där han blev assessor 1923 och rådman 1942.

 

    Erik Andreas Hedlund avled d. 24 jan. 1957. Han var född i Kinna d.17 maj 1901 samt avlade studentex. i Borås 1920 och jur.kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Borås, var han anställd på advokatbyrå där. Från 1938 drev han egen advokatverksamhet i Borås. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1939.

 

    Erik Hjalmar Bergendal avled d. 26 jan. 1957. Han var född i Karlstad d. 30 aug. 1886 samt avlade studentex. i Uppsala 1904 och jur.kand.ex. där 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev assessor 1918 och hovrättsråd 1924. Han blev revisionssekreterare 1928 samt utnämndes 1931 till hovrättsråd i Svea hovrätt. Från 1940 var han ordf.å divison och från 1947 lagman. Han avgick med sjukpension 1948. Underåren 1938—1940 var han ledamot av straffrättskommittén.

 

    Hans Olof Sverker Frödin avled d. 31 jan. 1957. Han har född i Lidingöd. 17 april 1917 samt avlade studentex. där 1936 och jur.kand.ex. i Stockholm 1942. Efter tingstjänstgöring var han biträdande jurist på advokatbyrå. Från 1950 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1950.