368 PERSONALNOTISER    Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1957 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underratt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i  S v e a   h o v r ä t t: hovrättsråden H. Zetterberg (statsråd), A. Ribbing (chef för rättsavd. jordbr.dep.), K. Sidenbladh (just.dep.), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (komm.dep.), H.-F. Ringdén (byråchef just.dep.), E. Conradi (just.dep.), P.-E. Fürst (t. f. rev.sekr.), A. Brunnberg (led. i lagberedningen), S. af Geijerstam (statssekr. inrikesdep.) och B. Alexanderson (led. i lagberedningen), assessorerna L. Granqvist (socialdep.), G. Lagergren (avd. ordf. i tysk-allierade skiljekommissionen i Koblenz, led. av fransk-tyska skiljedomstolen i Saarbrücken), S.-G. Jonzon (jordbr.dep.), P. Bergsten (lagbyråchef just.dep.), E. Backman (t.f. rev.sekr.), G. Seldén, (t.f. rev.sekr.), T. Hesser (just.dep.), H. Nordqvist (just.dep.), E. Beskow (t.f. rev.sekr.), E. Larsson (t.f. rev.sekr.), F. Nyquist (t.f. rev.sekr.), P. Westerlind (sekr. i lagberedningen), J. Gyllensvärd (just.dep.), S. Mejegård (t.f. rev.sekr.), E. Åqvist (finansdep.), L. Lindberg (t.f. rev.sekr.), B. Hult (just.dep.), I. Wallenberg (tjg hos JO), G. Petrén (just.dep.), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), A. Loheman (inrikesdep.), S. Jacobsson (civildep.), C. Holmberg (just.dep.), L. Åhlund (domare i High Court, Etiopien), B. Mollstedt (just.dep.), S.-E. Bergstrand (komm.dep.), I. Lekman (byråchef hyresrådet), A. Litzén (tjg hos JK), B. Holmquist (tjg hos MO), A. Elowson (socialdep.), G. Lindh (F.N:s förfogande i Palestina), M. Bäärnhielm (not. riksdagens III lagutskott), S. Nordlund (inrikesdep.), G. Dyrssen (just.dep.) och E. Holmberg (inrikesdep.), fiskalerna L. Brundin (just.dep.), N. Mannerfelt och C. Lidbom (arbetsdomstolen), F. Andrén, O. Bruun, S. Edlund och J. Sundberg (studier), tingsdomaren B. Falken (t.f. rev.sekr.) samt bitr. vattenrättsdomarna S. Larsson och A. Nordin (t.f. rev.sekr.);
    i  G ö t a   h o v r ä t t: hovrättsråden B. Beskow (handelsdep.), E. Walberg (byråchef hos RÅ), O. Svensson (t.f. rev.sekr.), P. Karlberg (byråchef hos JK), K. Ahlbom (t.f. rev.sekr.), assessorerna Th. Granger (domare i High Court, Etiopien), U. Lundvik (JO:s ställföreträdare), B. Olsén (komm.dep.), B. Wieslander (lagbyråchef, statsrådsberedningen), G. Ekblad (riksdagens I lagutskott), fiskalerna Å. Widding (riksdagens konstitutionsutskott), B.-G. Stenström (riksdagens konstitutionsutskott), R. Lindgren (sekr. i 1951 års rättegångskomm.) och Å. Gustafsson (sekr. i riksdagens I lagutskott);
    i  h o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e: hovrättsråden G. Ekedahl (v. ordf. i hyresrådet), K. Larsson (just.dep.), O. Petrén (exp.chef handelsdep.) och G. Engström (chef för rättsavd. socialdep.), assessorerna C. G. Persson (lagbyråchef inrikesdep.). S. Jungefors (finansdep.), B. Hjern (lagbyråchef just.dep.), L. S. Fredlund (just.dep.), G. Borggård (finansdep.), C. Nordström (just.dep.) och B. Åhberg (just.dep.), fiskalerna J. E. Elliot (sekr. i riksdagens II lagutskott) och N. O. Wentz (not. med sekr.-göromål i riksdagens konstitutionsutskott) samt tingssekreterarna E. Holmberg (not. med sekr.-göromål i riksdagens konstitutionsutskott) och G. Danielson (not. med sekr.-göromål i riksdagens II lagutskott) ;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e: hovrättsråden W. Stoltz (t.f. rev.sekr.), K. W. Modig (t.f. rev.sekr.), T. Hellquist (sekr. åt församlingsstyrelsekommittén), assessorerna G. Ernulf (sekr. åt 1955 års domarutredning), I. Ulveson (lagbyråchef eckl.dep.), S. Petterson (just.dep.), fiskalerna B. O. Hamdahl (socialdep.), T. Löfstedt (tjg hos JO) samt S. Hillert, U. Cervin och B. Bengtsson (studier), samt tingsdomaren N. Berglund (byråchef hos JK;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d: hovrättsråden V. Körlof komm.dep.), G. Malmer (t.f. rev.sekr.), E. Öhlén (t.f. rev.sekr.), assessorn
    C.-G. Grotander (riksdagens III lagutskott) samt tingsdomaren S. Brehmer (t.f. rev.sekr.) ;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d: hovrättsråden B. Kjellin (statssekr. just.dep.), Å. Paulsson (t.f. exp.chef försvarsdep.), I. Lidbeck (just.dep.) och G. Hammarström (t.f. rev.sekr.), assessorn S. Marcus (t.f. lagbyråchef försvarsdep.) samt tingsdomaren G. Wetterling (t.f. rev.sekr.).

 

Trycklov 22/5 1957