Hovrätterna. K. M:t har
    24 maj 1957 beviljat pres. i Svea hovrätt Harry Guldberg avsked med utg. av sept. 1957;
    31 maj 1957 till byrådirektörer fr. o. m. 1 juli 1957 utnämnt, i G ö t a   h o v r ä t t  t. f. byrådir., förste postassistenten Åke Hessfelt, i  h o v r.  ö v e r  S k å n e   o c h  B l e k i n g e  fiskalsasp. Torsten Jacobsson, i  h o v r.  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e  hovr.sekr. Åke Sjögren och i  h o v r.  f ö r   Ö v r e  N o r r l a n d  hovr.sekr. Hjalmar Lundström ;
    6 juni 1957 utnämnt häradshövd. i Solna domsaga Nils Grafström till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1957;
    s. d. förordnat f. d. lagmannen i Svea hovrätt Paul Poss att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 30 sept. 1957 uppehålla ett lagmansämb. i samma hovrätt;
    27 juni 1957 utnämnt rev.sekr. Carl Fredrik Hadding, ass. i Svea hovrätt Liss Granqvist, Gunnar Lagergren och Sven-Gösta Jonzon samt bitr. vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol Arend Nordin till hovr.råd i nämnda hovrätt fr. o. m. 1 juli 1957;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovrätt Folke Hägglund och Gunnar Aquilon att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vid en e. avd. i hovr. bestrida göromål som ankomma på lagman;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Gösta Hagströmer till v. ordf. å avd. i hovr. 1 juli—31 dec. 1957;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 juli 1957 förordnat, i  S v e a   h o v r ä t t  fiskalerna Georg Ericsson, Torgny Ahlgren, Eskil Hellner och Gösta Sandell, i  G ö t a   h o v r ä t t   fiskalen Börje Smedberg, i  h o v r.  f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e  fiskalerna Carl Johan Johansen, Bengt Hamdahl och Ernst Heyman samt i  h o v r.  f ö r  Ö v r e   N o r r l a n d   fiskalen Bo Lid.

 

    Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1956 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i S v e a   h o v r ä t t: A. Wallén, A. Hennberg, S. Hägerroth, Barbro Lindqvist, G. Atmer, Gunnel Thornander, U. Nilsson, S. Beckman, B. Enderstein, G. Herner, H. Tjernberg, Gunvor Bergström, P.-A. Åström, Ingrid Lech, M. af Geijerstam, P. von Möller, W. Matz, B. Freyschuss, G. Swartling, Å. Bouvin och M. Sjöberg;
    i  G ö t a   h o v r ä t t: C.-O. Larson, A. Andersson, S. Andrén, Ulla Maiander, U. Gad och H. Torgestam;
    I  h o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e: N. O. Wentz, C. Mejàre och C. A. Petri;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e: (ingen antagen).

    i  h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d: O. Nordström och T. Sigeman;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   ö v r e   N o r r l a n d: Kerstin Winquist, L. Böhme, G. Normark, L. Gummesson och B. Lundström.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    24 maj 1957 utnämnt hovr.rådet i Göta hovrätt Torsten Ahlgren till häradshövd. i Östernärkes domsaga fr. o. m. 1 juli 1957;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Karl-Erik Andersson att fr. o. m. 1 juni 1957 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Västerbottens västra domsaga;
    27 juni 1957 utnämnt tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Elis Dahlin till häradshövd. i Linköpings domsaga fr. o. m. 1 sept. 1957;
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Thord Melin till häradshövd. i Jämtlands västra domsaga fr. o. m. 1 aug. 1957;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Sigander att fr. o. m. 1 juli 1957 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Flundre, Vane och Bjärke domsaga.