Det fjärde nordiska kriminalistmötet hölls i Oslo den 11—13 juni 1957 (se SvJT 1957 s. 224). I mötet deltog omkring 300 medlemmar i kriminalistföreningarna i Danmark, Finland, Island och Sverige, därav 78 från Sverige. Nära hälften av deltagarna åtföljdes av damer. Referat från förhandlingarna kommer att tryckas i Nordisk Kriminalistisk Årsbok.

    De nordiska kriminalistföreningarna. Dansk Kriminalistforening höll årsmöte d. 29 nov. 1956, varvid förhandlingsämnet var Dyrplageri och dyrplagere, med direktøren for statens sindssygehospitaler, professor Louis le Maire som inledare. Ordförande i föreningen är folketingets ombudsmand prof. Stephan Hurwitz och sekreterare høyesteretssagfører Jon Palle Buhl.
    Kriminalistföreningen i Finland behandlade vid årsmöte d. 6 april 1956 ämnena Vad kan göras för effektivisering av trafiksäkerheten? och Kan man såsom påföljd för trafikförseelse konfiskera motorfordonet? med överpolischefen Urho Kiukas och prof. Brynolf Honkasalo som inledare samt vid årsmöte d. 5 april 1957 ämnet Om moderna strömningar i kriminalpolitiken, varvid inledningsanförande hölls av prof. Honkasalo. Ordförande är prof. Honkasalo och sekreterare jur. lic. Viljo O. Eloranta.
    Den Norske Kriminalistforening höll årsmöte d. 26 nov. 1956, varvid ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen talade om Hovedlinjer i en norsk fengselsreform, samt d. 4 nov. 1957, varvid behandlades ämnet Er vårt strafferettslige reaksjonssystem hensiktsmessig? med universitetsstipendiat Anders Bratholm som inledare. Vid sistnämnda årsmöte valdes till ny ordförande i föreningen efter prof. Johs. Andenæs, vilken undanbett sig återval, riksadvokaten Andreas Aulie. Sekreterare är politiadjutant Gullbrand Nyhus.

C. H.