Præsidentskijte i Danmarks Højesteret. Den 29. december 1957 fyldte højesteretspræsident A. Drachmann Bentzon 70 år og forlod med månedens udgang Højesteret, hvor han havde virket som dommer siden 1940. I 1953 afløste han Th. Frølund som rettens præsident (se SvJT 1953 pag. 291).

256 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Til præsident er udnævnt højesteretsdommer Otto I. Kaarsberg, der er 63 år. Efter at være blevet juridisk kandidat i 1918 blev han ansat i justitsministeriet, hvor han virkede, indtil han i 1932 blev dommer i Københavns Byret. I 1941 udnævntes han til dommer i Østre Landsret og i 1947 til dommer i Højesteret. Højesteretspræsident Kaarsberg har desuden bl. a. væretcensor ved juridisk eksamen ved Københavns Universitet, medlem af landsnævnet for børneforsorg og næstformand i Den faste Voldgiftsret.
    Den ledige plads som dommer i Højesteret er besat med dommer i Vestre Landsret P. Spleth. Højesterets dommer Spleth er født 1907 og har ligeledes haft sin gerning i justitsministeriet, som han i 1944 forlod for at blive dommer i Vestre Landsret.

Hv.