Justitieministerskiften i Finland. När chefdirektören Rainer von Fieandts s. k. fackmannaministär d. 26 april 1958 ersattes av förvaltningsrådet Reino Kuuskoskis s. k. expeditionsministär, blev jur. utr. dr Johan Otto Söderhjelm justitieminister efter justitierådet Kurt Kaira (se om dem SvJT 1957 s. 601 och 1958 s. 57). Efter riksdagsvalen bildades en samlingsregering d. 29 aug. 1958 under ledning av generaldirektören Karl AugustFagerholm, varvid Söderhjelm i sin tur blev avlöst av borgmästaren Sven Högström, som även han förut hade varit justitieminister (se om honom SvJT 1952 s. 77 och 1954 s. 61).

B. P-n