560 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    19 sept. 1958 utnämnt ass i Svea hovr. Johan Wellander och Anders Hallström samt ass. i Göta hovr. Bo Swartling att fr. o. m. 1 okt. 1958 vara rev.sekr.;
    26 sept. 1958 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Olof Svensson att fr. o. m. 1 okt. 1958 vara rev.sekr. i Bo 1 med skyldighet att föredraga skiftesmål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Knut Ahlbom att fr. o. m. 1 okt. 1958 t. v. så länge rev.sekr. Johan Björling är tjänstledig för off. uppdrag uppehålla Björlings rev.sekr. ämbete med skyldighet att föredraga skiftesmål;
    9 okt. 1958 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Ingvar Henkow att fr. o. m. 15 okt. t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 sept. 1958 beviljat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Zethelius avsked frånhovr.rådsämbetet med utgången av sept. 1958;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Nils Mangård att fr. o. m. 1 okt. 1958 vara hovr.råd i Svea hovr.;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 okt. 1958 förordnat i Svea hovr. fiskalerna där Hans Bergqvist och Lennart Persson samt i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där Anders Jan Erik Elliot och Nils Arvid Ove R:son Nelander.
    3 okt. 1958 till hovr.råd utnämnt i hovr. för Nedre Norrland ass. i samma hovr. Ingvar Henkow och i hovr. för Övre Norrland ass. i samma hovr. Karl Erik Andersson;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Erik Ameln att t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 tjänstgöra såsom vice ordf. å avd. i hovr;
    17 okt. 1958 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Karl-Erik Andersson att t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 tjänstgöra såsom vice ordf. å avd. i hovr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    3 okt. 1958 beviljat häradshövd. i Folkungabygdens domsaga Herbert Fagerström avsked med utgången av år 1958;
    17 okt. 1958 utnämnt ass. i Svea hovr. Svenolov Jacobsson att fr. o. m. 1 jan. 1959 vara tingsdomare i Vadsbo domsaga.

 

    Omfoudsmannaämhetet för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har
    26 sept. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Per Ihrfelt att fr. o. m. 1 okt. 1958 t. v. med vik.lön uppehålla tjänsten som e. o. byråchef hos ämbetet.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    26 sept. 1958, med motsv. entledigande för advokaten Birger Gezelius, förordnat häradshövd. i Falu domsaga Nils Falk att t. v. t. o. m. 30 juni 1961 vara ordf. i anstaltsnämnden vid fångv.anstalten i Falun samt rådm. i staden S. Ä. Fogelberg att vara ersättare för ordf.;
    3 okt. 1958 förordnat skyddsass. Per Erik Lenhov att t. v., så länge anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Norrköping K. G. A. Schiöld uppehåller annan tjänst, med vik.lön uppehålla dennes anstaltsdir.tjänst;
    9 okt. 1958 konstituerat förste läkaren vid fångv.anstalten å Långholmen Hedvig Ulla Elisabet Bergkwist att vara överläkare vid ungdomsanstalten Roxtuna.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 3 okt. 1958 antagits Torsten Everhed, Göteborg, Gunnar Kildén, Halmstad, Yngve Hedbäck, Norrköping, och Sven Unander-Scharin, Sthm.

 

Trycklov 24/10 1958