Ny svensk president i Federal High Court i Eritrea. Hovrättsrådet Carl-Gustaf Asplund har av etiopiska regeringen utsetts att f. o. m. 1 jan. 1959 vara president i den federala domstolen i Eritrea, vilken stat på grund av FN-beslut sedan 1952 är i personalunion förenad med Etiopien. Domstolen, som har sitt säte i Asmara, har bl. a. till uppgift att i judiciellt hänseende utöva de befogenheter vilka genom FN-beslutet tillades den etiopiska staten vis à vis Eritrea, bl. a. tillämpning av FN-lagstiftningen om de mänskliga fri- och rättigheterna.
    Asplund är född 1913, blev jur. kand. i Uppsala 1936 samt 1941 fiskal i Svea hovrätt. 1948 blev han assessor och 1949 hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland. Han tjänstgjorde 1953—1956 som domare i High Court i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Han efterträder på presidentposten hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Mangård, som tjänstgjort sedan årsskiftet 1955—1956.

 

    Utländska gästföreläsare. Under vårterminen 1957 samt läsåret 1957/58 ha landets juridiska fakulteter haft följande utländska gästföreläsare.
    Prof. Wilhelm Ebel, Göttingen, d. 4 mars 1957 i Uppsala, föreläsning över »Die historische Bauelemente des moderen Gesetzes» och seminarieövning om »Handelsinteresse und Rechtsbildung».
    Prof. Louis Frédéricq, Gent, föreläsningar d. 26—29 mars 1957 i Sthm, Uppsala och Lund över »Unification of the Laws in the Benelux Countries» (jfr SvJT 1958 s. 116).
    Prof. A. Vinding Kruse, Köpenhamn, föreläsning och seminarieövning d. 3 april 1957 i Uppsala över »Erstatningsansvarets begrensning».
    Prof. Paul Cornil, Bryssel, föreläsningar d. 4 och 5 april i Uppsala och Sthm över »L'enfance inadaptée. Législation belge et projet de réforme».
    Dr Edvard Hambro, Bergen, i Sthm föreläsning d. 4 april 1957 över »Noenmomenter til ordre public synspunktet i den internationale kontraktsrett» och seminarieövning d. 5 april 1958 om »Haagdomstolen sedd inifrån».

NOTISER 623    Prof. Torben Lund, Århus, föreläsning d. 10 april 1957 i Lund över »Forholdet mellem konkurrencelovgivning og enerettsbeskyttelse».
    Prof. Vladimir Dedijer, Belgrad, föreläsning d. 26 april 1957 i Sthm över »Codification of Military Customs, especially related to the Armistice».
    Dr C. M. Schmitthoff, London, föreläsning d. 31 okt. 1957 i Sthm över »Some Problems connected with English Export Trade Law».
    Prof. W. E. von Eyben, Köpenhamn, föreläsningar d. 7 och 8 nov. 1957 i Sthm och Uppsala över »Almindelige grundsætninger i konkurrenceretten».
    Prof. Erik Castrén, Helsingfors, föreläsning d. 21 febr. 1958 i Lund över »Den internationella sjörätten i stöpsleven».
    Prof. Harold J. Berman, Harvard University, föreläsningar d. 5 och 6 mars 1958 i Sthm, Uppsala och Lund över »Socialist Legality and the Rule of Law».
    Dr H. W. R. Wade, Cambridge, seminarieövning d. 28 mars 1958 i Sthm om »The Right to a Hearing in Administrative Law».
    Prof. Otto Riese, Luxemburg, föreläsningar d. 14 och 16 april 1958 i Sthm och Uppsala över »Erfahrungen als Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl» samt d. 15 april 1958 i Sthm över »International privatrechtliche Fragen auf dem Gebiet des Luftrechts».
    Prof. Karl Wührer, Wien, föreläsningar d. 17 april 1958 i Lund över »Zur Frage des ältesten Grundeigentums» och »Schenken und Geben in den germanischen Rechten».
    Prof. H. L. A. Hart, Oxford, föreläsningar d. 2—7 maj 1958 i Sthm, Uppsala och Lund över »Contributions of Contemporary Philosophy to Jurisprudence» samt seminarieövning d. 5 maj 1958 i Sthm om »The Concept of Intention».

H. T.