Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 11 okt. 1958 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster och omkring 140 av föreningens medlemmar. Chefredaktören Allan Hernelius och borgmästaren Carl Svennegård inledde diskussion över ämnet »Domstolarna och pressen». Efter Stockholms stads lunch i Prinsens galleri å stadshuset fortsattes förhandlingarna med föredrag av rådmannen Anders Bruzelius över ämnet »Domstolarnas uppgift i brottsbekämpandet».
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, rådmannen Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv., borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, v. ordf. och sekr., rådmannen Helge Forkman, Malmö, rådmannen Anders Bruzelius, Lund, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmännen Artur Arnström och Gösta Wilkens, Göteborg, rådmannen Allan Källoff, Borås, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund. Styrelsesuppl. äro rådmannen Allan Sandberg, Hälsingborg, borgmästaren Yngve Bjerström, Gävle, och rådmannen Trygge Franzén, Uppsala. — Föreningen har 220 medlemmar och en hedersledamot.

 

    Åke David Sjögren avled d. 2 sept. 1958. Han var född i Jönköping d.30 okt. 1897 samt avlade studentex. där 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Göta hovrätt blev han aktuarie i hovrätten 1930. Från 1948 var han hovrättssekreterare i hovrättenför Västra Sverige, där han blev byrådirektör 1957.

 

    Gunnar Danielson avled d. 18 sept. 1958. Han var född i Sthm d. 18 aug. 1901 samt avlade studentex. där 1922 och jur. kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1936 och hovrättsråd från 1942. Han var lagbyråchef i justitiedepartementet 1939—1944 samt konsultativt statsråd 1944—1952. Sistnämnda år utnämndes han till landshövding i Stockholms län.

 

    Fritz Werner Gottlob Rosencrantz avled d. 21 sept. 1958. Han var född i Östra Vemmerlöv, Kristianstads län, d. 5 jan. 1885 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1907 och jur. kand.ex. 1914. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelser blev han rådman i Simrishamn 1921. Från 1939 till dess Simrishamn lades under landsrätt 1948 upprätthöll han befattningen som borgmästare i staden.