Regeringsrätten. K. M:t har 16 jan. 1959 beviljat reg.rådet Karl-Gustaf Hjärne avsked med utg. av april 1959.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 23 jan. 1959 förordnat bitr. stadsfiskalen i Gtbg Klas Lithner att t. v. t. o. m. 30 juni 1959 uppehålla bef. såsom e. byråchef vid riksåklagarämb.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    23 jan. 1959 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Thulin att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    13 febr. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Berndt Erneholm att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    9 jan. 1959 utnämnt ass. i Svea hovr. Torwald Hesser och Holger Nordqvist till hovr.råd i samma hovr.;
    23 jan. 1959 förordnat fiskalen i hovr. för Nedre Norrland Irvis Jurkunas Scheynius till ass. i samma hovr.;
    30 jan. 1959 beviljat lagm. i Svea hovr. Sven Nyström avsked med utg. av febr. 1959.
    13 febr. 1959 utnämnt rev.sekr. Lars Simonsson och Einar Beskow till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 mars 1959;
    s. d. utnämnt byråchefen vid just.kanslersämb, tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Nils Berglund till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 mars 1959.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    23 jan. 1959 beviljat häradshövd. i Sunnerbo domsaga Harald Schneider avsked med utg. av juni 1959;
    30 jan. 1959 beviljat särskilde inskr.dom. i Södra Roslags domsaga Ruben Ljungwaldh avsked med utg. av juni 1959.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    23 jan. 1959 utnämnt e. rådm. i Sthm Erik Björkman till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 febr. 1959;
    30 jan. 1959 utnämnt e. rådm. i Gtbg Lennart Ros, Carl Gustaf Ringius, Per Arhusiander och Einar Josefson samt ass. vid rr i nämnda stad Gustaf Ericson och Ulf Grapengiesser till rådm. i staden fr. o. m. 1 febr. 1959;
    s. d. utnämnt ass. vid Gtbgs rr Härje Stenberg till rådm., tillika mag.sekr., i samma stad fr. o. m. 1 febr. 1959.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    30 jan. 1959 förordnat landsfogden i Gävleborgs län John Lundwall att fr. o. m. 15 mars 1959 t. v. under den tid, landsfogden i Sthms län Gustaf Österdahl tjänstgör vid länsstyr. i Sthm, uppehålla dennes landsfogdetjänst;
    s. d. förordnat e. o. bitr. landsfogden i Västernorrlands län Åke Magnusson till e. o. bitr. landsfogde i Sthms län fr. o. m. 1 febr. 1959.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 9 jan. 1959 Per H. Herlog, Lund, samt 6 och 7 febr. 1959 Inga Lindén, Anderslöv, Sten Durling, Kristianstad, samt Per H. Osvald och Martin Åberg, Sthm.

 

Trycklov 20/2 1959