Häradsrätterna. K. M:t har 27 febr. 1959 utnämnt ass. i hovr. för Nedre Norrland Irvis Jurkunas-Scheynius till tingsdomare i Gällivare domsaga fr. o. m. 1 mars 1959.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 6 febr. 1959 entledigat vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol Brit-Marie Ericsson fr. o. m. 1 i samma månad.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 27 febr. 1959 utnämnt exekutionsnot. vid rr och mag. i Malmö Bertil Bjelkengren till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 mars 1959.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    13 febr. 1959 transporterat skyddskons. i Jönköpings-Kronobergs distrikt, t. f. skyddskons. i Nordvästra Skånes distrikt Gulli Lundgren till skyddskons. i sistnämnda distrikt;
    s. d. transporterat skyddskons. i Västernorrlands distrikt, t. f. skyddskons.i Jönköpings-Kronobergs distrikt Nils-Eric Perborg till skyddskons. i sistnämnda distrikt.

 

    Juridiska examina andra halvåret 1958
Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

17/10 Gagnér, Sten, V.-D1 3/3 21 Uppsala 18/5 38 Malmö

20/12 Stenström, Yngve, S.-N.2 9/5 91 17/5 12 Örebro

 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

10/7 Ridderstad, Soldan, Uppl 8/3 35 Sthm 24/5 54 Sthm

21/8 Hemström, Carl, Ög 29/12 31 Motala 15/5 51 Motala

21/8 Pihlgren, Lars, Gbg 7/4 35 Göteborg 4/5 53 Göteborg

26/8 Piroh, Carl-Axel, Ög 6/12 31 Linköping 22/5 50 Linköping

29/8 Tellmer, Bengt, Värml 30/10 31 Alster, Värml.l. 4/5 50 Karlstad

29/8 Folkesson, Hans, Ög. 19/11 32 Norrköping 22/5 51 Linköping

2/9 Thedéen, Ulla, f. Ljunggren, S.-N. 26/2 33 Nyköping 26/5 51 Nyköping

4/9 Olofsson, Mats, V.-D. 8/11 32 Sthm 12/5 51 Falun

13/9 Nordenborg, Bo, S.-N. 5/2 32 Örebro 20/5 50 Örebro

8/10 Nordenfalk, Johan, Smål 24/9 34 Sthm 12/5 52 Sthm

16/10 Carlbäck, Staffan, V.-D. 29/9 31 Hedemora 7/5 51 Gävle

25/10 Bondestam, Per-Håkan, Uppl. 4/4 32 Uppsala 7/5 51 Uppsala

25/10 Evers, Carl-Erik, Gbg 25/7 28 Göteborg 3/6 49 Göteborg

30/10 Synnergren, Stieg, Uppl. 19/3 32 Alfta, Gävleb.l. 7/5 52 Uppsala

21/11 Engström, Bertil, Gbg. 27/3 29 Göteborg 16/5 49 Göteborg

21/11 Dellborg, Gunnar, Gbg. 21/7 33 Göteborg 5/5 52 Göteborg

12/12 Rexed, Ingemar, Värml 21/11 32 Örebro 7/5 51 Lidingö

12/12 Fogelkvist, Karl Gustaf, Värml. 15/9 32 Sthm 15/5 51 Karlstad

15/12 Axelsson, Lars, G.-H. 23/9 32 S:t Pauli, Malmöh. 1. 10/5 52 Gävle

15/12 Hallén, Ulf, Norrl. 29/6 31 Gällivare 23/5 50 Malmberget

15/12 Peyron, Ulf, S.-N. 22/2 27 Hälsingborg 19/5 47 Solbacka

19/12 Unger, Anders, Sthm 6/2 35 Sthm 11/5 53 Djursholm

22/12 Stigenberg, Göran, Uppl. 28/7 31 Uppsala 3/5 50 Uppsala

22/12 Drake af Hagelsrum, Jan, Vg. 23/2 30 Strängnäs 29/5 48 Skövde

 

Lunds universitet

8/7 Almqvist, Birgitta, Klm. 21/2 34 Kalmar 20/5 53 Kalmar

5/8 Lundberg, Kurt Ingvar, Mlm. 15/11 24 Malmö 27/5 46 Lund

5/8 Heijbel, Lena, Gb. 3/2 32 Kalmar 23/5 53 Göteborg

12/8 Grenfors, Gunnar, Vg. 24/12 33 Borås 23/5 52 Borås

 

1 Jur. kand.ex. Sthm 29/5 41, fil. kand.ex. Lund 31/1 47.

2 Jur. kand.ex. Uppsala 15/4 16.

224 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

 

21/8 Petersson, Karin, f. Andersson,Vrml. 20/7 31 Torshälla 17/5 50 Eskilstuna

22/8 Ljunggren, Nils, Hld. 15/10 34 Lund 6/5 52 Lund

25/8 Santesson, Bo, Vg. 8/4 27 Sthm 2/6 47 Skövde

5/9 Sterner, Lars, Sm. 3/4 27 Alseda 25/5 48 Växjö

13/9 Jahn, Mikael, Gb. 17/4 33 Göteborg 26/5 52 Göteborg

16/10 Leijonhufvud, Christer, Ld l0/9 33 Lund 8/5 51 Lund

4/11 Wangson, Bengt, Gb. 17/4 23 Lund15/11 Rydelius, Bengt, Ld. 30/11 32 Lund 26/5 53 Eslöv

22/11 Wenker, Stig-Eric, Hld. 4/10 31 Linköping 16/5 49 Halmstad

28/11 Jönnerup, Erik, Ssk. 16/5 27 Lund 11/12 48 Lund

12/12 Ohlsson, Jan, Mlm. 27/9 31 Malmö 6/5 50 Malmö

17/12 Frisk, Per Olof, Gb. 24/2 29 Göteborg 14/5 47 Göteborg

22/12 Lundin, Lars-Olof, Mlm. 1/5 33 Malmö 9/5 51 Malmö

22/12 Linders, Göran, Hb. 23/9 33 Hälsingborg 12/5 52 Hälsingborg

22/12 Lunderquist, Thorsten, Gb. 10/3 33 Lund 15/5 51 Göteborg

22/12 Hjertberg, Kurt, Mlm. 19/9 27 Vislanda 9/6 55 Lund (soc.ex.)

22/12 Bryngvärn, Nils Erik, Ld 7/5 27 Lund 10/5 48 Lund

31/12 Bäckström, Anne, f. Berge, Vrml. 1/10 31 Malmö 12/5 51 Sthm

 

Stockholms högskola

15/9 Bergstedt, Tord 31/10 33 Sthm 13/5 52 Sthm

15/9 Englund, Leif 24/10 30 Gnarp 19/5 50 Hudiksvall

15/9 Lindroth, Claës 7/5 30 Sthm 29/5 51 Sthm

15/9 Wikare, Anders-Owe 5/2 29 Visby 3l/5 49 Visby

30/10 Detter, Ingrid 24/11 36 Sthm 14/5 55 Sthm

30/10 Hagström, Eva, f. Stenfelt 19/5 33 Sthm 14/5 52 Sthm

30/10 Odhammar, Ivan 2/7 32 Lidingö 30/5 51 Sthm

30/10 Skogh, Lars 18/5 30 Sthm 7/5 51 Sthm

25/11 Brelid, Ingemar 11/5 25 Vara 22/5 46 Vänersborg1

15/12 Aresehoug, Peter 15/9 26 Sthm 19/12 47 Sthm

15/12 Bergman, Jan-Olof 23/9 30 Väddö 11/12 50 Sthm

15/12 Geijer, Hans-Olof 7/7 36 Mariehamn 9/5 55 Lidingö

15/12 Hallström, Staffan 16/5 33 Sthm 6/5 52 Sthm

15/12 Karlsson, Stig 9/7 12 Slättåkra

15/12 Nyström, Olof 23/7 32 Sthm 15/5 51 Bromma

15/12 Sarman, Ingegerd, f. Gustavii 14/7 35 Sthm 4/5 54 Sthm

15/12 Schiratzki, Arne 2l/10 33 Sthm 10/5 52 Bromma

15/12 Söderhielm, Gunnar 14/8 28 Valbo 14/5 47 Göteborg

 

Statsvetenskaplig juridisk examen

Uppsala universitet

16/9 Wastesson, Gustav-Adolf, Ög 14/11 32 Marbäck 21/5 52 Linköping

 

Lunds universitet

15/12 Linné, Rolf, Ld. 10/10 30 Röstånga 12/5 51 Eslöv

 

Stockholms högskola

25/11 Kleberg, Carl-Johan 5/5 29 Sthm 19/5 47 Sthm2

15/12 Lindvall, Torbjörn 14/4 32 » 12/5 51 Sthm2

 

 

Sammanfattning

 

 uppsalalundstockholmS:a
Juris licentiatexamen22
Juris kandidatexamen24221864
Statsvetenskaplig juridisk examen1124

 

 

1 Civilekonomex. Göteborg 31/6 50.

2 Fil. kand.ex. Uppsala 31/10 52.

 

Trycklov 23/3 1959.