Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1958 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i Svea hovrätt: B. Bylund, B. Hårdefelt, B. Sederblad, P. Grünler, H. Svahn, B. Gyllenberg, S. Wickbom, K. Gustafsson, L. Arvidsson, T. Bystedt, E. Andersson, B. Kjellén, K. Kanegärd, H. H. Abelin, Helga Rossipal, C.-A. Spak, G. Ljungberg, Gunvor Bexelius-Janson, H. Anderberg, H.-O. Stark och G. Zetterquist;
    i Göta hovrätt: A. Nordenadler, J. Lundqvist, G. Torgils, P. Sandström och R. Elfving;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: T. Jacobsson, J. Johnsson, T. Lindelöf, G. Rönbeck, Inger Schlyter, K.-O. Lidin och B. Björnberg.
    i hovrätten för Västra Sverige: Å. Ihrfelt, G. Sönnerhed, B. Rittri och P. O. Marke;
    i hovrätten för Nedre Norrland: A. Westlander och C.-I. Skarstedt;
    i hovrätten för Övre Norrland: T.Johansson.

 

Trycklov 30/5 1959