Per Arvid Hjalmar Ancker avled d. 4 maj 1959. Han var född i Falkenberg d. 8 aug. 1906 samt avlade studentex. i Uppsala 1926 och jur. kand.ex. där 1932. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i överståthållarämbetet blev han sekreterare vid Stockholms rådhusrätt 1948 och t. f. assessor 1954.

 

    Bengt Harry Clarence Alvsten avled d. 28 maj 1959. Han var född i Ålem, Kalmar län, d. 27 nov. 1892 samt avlade studentex. i Kalmar 1913, fil. kand.ex.i Uppsala 1918 och jur. kand.ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han stadsfiskal i Oskarshamn 1928, rådman där 1931 och borgmästare 1942.

 

    Rudolf Richard Johann Koéi avled d. 15 juni 1959. Han var född i Österrike d. 26 mars 1897 samt blev doktor jur. i Wien 1921 och jur. kand. i Stockholm 1924. Från 1924 drev han advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1928.

 

    Fritz Karl Einar Lindholm avled d. 25 juni 1959. Han var född i Karlstadd. 23 sept. 1888 samt avlade mogenhetsex. där 1906 och jur. kand.-ex. i Uppsala 1915. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Stockholm och Uppsala m. fl. orter. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1928.

 

    John Lagerwik avled d. 29 juni 1959. Han var född i Göteborg 1887 samt avlade studentex. där och jur. kand-ex. i Stockholm. Från 1939 drev han advokatverksamhet i Tranås. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1952.

 

    J. A. Pearson avled d. 8 april 1959. Han var född d. 6 juli 1875 och avlade hovrättsex. 1910. Sedan 1925 drev han egen advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1916.

 

    Oscar Henry Arsell avled d. 3 juli 1959. Han var född i Malmö d. 22 juli 1872 samt avlade mogenhetsex. där 1890 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1896.

638 DÖDSFALLEfter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1906 och hovrättsråd 1909. Under åren 1909—1916 var han expeditionschef i lantförsvarsdep. och 1919—1933 justitiekansler. Sistnämnda år blev han hovrättsråd i Svea hovrätt. Han avgick med pension 1939.