Sten Detlof Harald Almer avled d. 3 dec. 1960. Han var född i Sthm d. 19 juli 1902 samt avlade där studentex. 1919 och jur. kand.ex. 1924. Efter tingstjänstgöring var han verksam såsom advokat i Sthm och drev från 1943 egen advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1930.

 

    Gunnar Wihlborg avled d. 16 dec. 1960. Han var född i Mörrum d. 14 dec. 1883 samt avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1901 och jur. utr. kand.ex. i Lund 1906. Efter tjänstgöring på länsstyrelse och i domsaga var han verksam som advokat i Karlshamn samt drev från 1912 egen advokatbyrå i Landskrona. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1911.

 

    Cyril James Axel Holm avled d. 24 dec. 1960. Han var född i Sthm d. 16 april 1894 samt avlade där studentex. 1912 och jur. kand.ex. 1917. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1928.

 

    Nils Jacob Johannes Jacobsson avled d. 31 dec. 1960. Han var född i Oskarshamn d. 19 nov. 1911 samt avlade studentex. i Göteborg 1931 och jur. kand. ex. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1939.

 

    Karl Axel Vinge avled d. 8 jan. 1961. Han var född i Göteborg d. 6 okt. 1891 samt avlade studentex. där 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Göteborg och drev från 1926 egen byrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1919. Han har av trycket utgivit bl. a. arbetet Om god advokatsed (1944).

 

    Nils Parkfelt avled d. 27 jan. 1961. Han var född i Göteborg d. 26 nov. 1893 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt började han tjänstgöra i Göteborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1935 och rådman från 1948.

 

    Johan Albert Ernberg avled d. 29 jan. 1961. Han var född i Lund d. 4 nov. 1872 samt avlade där mogenhetsex. 1890, fil. kand.ex. 1892 och jur. utr. kand.ex. 1898. Han blev jur. doktor 1903 på en avhandling Om expropriation som rättsligt begrepp och samma år docent i privaträtt. Han blev 1906 e. o. professor och 1908 professor i speciell privaträtt vid Lunds universitet. Han avgick med pension 1938. Av trycket har han utgivit bl. a. Om bärgning och bärgarelön enligt svensk rätt och Om fullmaktsröstning vid val till andra kammaren.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 20 och 27 jan. 1961 förordnat fiskalerna i Svea hovrätt S. O. S. Vängby resp. Gunvor Bergström att biträda såsom sakkunniga i dep.

 

160 NOTISER    Dep.chefen har
    13 jan. 1961 förordnat preceptorn Svante Bergström att såsom expert biträda utredn. av frågan om radions juridiska ansvar;
    27 jan. 1961 förordnat socionomen Iba Svahn att såsom expert biträda 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar.