Ur Svensk författningssamling 1961

 

18. KK 17 febr. 1961 ang. beslutad ändring i regeringsformen.
19. KK s. d. ang. beslutad ändring i riksdagsordningen.
20. KK s. d. ang. beslutad ändring i tryckfrihetsförordningen.
40. KF 3 mars 1961 om ändring i vapenförordningen d. 10 juni 1949 (nr 340).
43. Lag 17 mars 1961 ang. ändrad lydelse av 9 § lagen d. 5 maj 1960 (nr 130) om fiskevårdsområden.48. Lag 10 mars 1961 om ändring i vattenlagen.
60. Lag 23 mars 1961 om ändring i skattestrafflagen d. 11 juni 1943 (nr 313).


S. R.