Gefleborgs läns juristförening har under 1960 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträde d. 3 maj höll doc. Leif Mutén, Uppsala, föredrag över ämnet »Skatterättsliga förutsättningar för civilrättsliga avtal». Vid sammanträde d. 18 nov. 1960 höll fil. lic. Valdemar Fellenius, Sthm, föredrag över ämnet »Psykologi och rättsskipning med särskild hänsyn till förhör och bedömning av vittnen».
    Föreningens styrelse består av borgmästaren Sven E. Ståhl, ordf., rådmannen Göran von Post, sekr., kassaförv. och klubbm., samt länsassessorn Stig Berne, stadsfiskalen Olof Lundmark och adv. Gunnar Thorbjörnson, samtliga i Gävle, med assessorn Sigvard Bjurek och stadsfogden Nils Poleman, båda i Gävle, som suppleanter. — Föreningen har 60 medlemmar.

    Norrbottens juristförening har under år 1960 haft sju sammanträden i Luleå och ett i Boden, vid vilka sammanträden föredrag i juridiska ämnen jämte diskussioner förekommit. Under år 1960 har styrelsen bestått av kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, ordf., tingsnotarie Bertil Andersén, Boden, sekr. och kassör, tingsnotarie Gunnar Admund, Boden, klubbm., med jur. kand. Bertil Berglund, Luleå, som suppleant. Föreningen har 50 medlemmar.

 

 

 

    Hans Gustav Wilhelm Åkesson avled d. 16 febr. 1961. Han var född i Stenbrohult, Kronobergs län, d. 6 juni 1896 samt avlade studentex. i Lund 1914 och jur. kand.ex. där 1921. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han rådman i Jönköping 1930.

    Ernst Gustaf Elfman avled d. 26 febr. 1961. Han var född i Skövde d. 18 okt. 1873 samt avlade mogenhetsex. i Skara 1893 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1900. Efter tingstjänstgöring blev han rådman i Borås 1907. Han avgick med pension 1940.

    Johan Julius Lindström avled d. 27 febr. 1961. Han var född i Stora Malm, Södermanlands län, d. 8 juli 1888 samt avlade studentex. i Norrköping 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Från sistnämnda år drev han egen advokatverksamhet i Katrineholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1922.

    Curt Lorentz Arvid Ossiansson Ekdahl avled d. 1 mars 1961. Han var född i Hälsingborg d. 16 sept. 1898 samt avlade studentex. i Djursholm 1916 och jur. kand.ex. i Sthm 1921. Efter tjänstgöring i utrikesdepartementet och

 

DÖDSFALL 319tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Gävle från 1930. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1927. Från trycket har han bl. a. utgivit Om fordran i konkurs (1935).