Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1961 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

    Svea hovrätt

    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden G. Hagströmer,* v. ordf., och S. Nordell, assessorerna G. Grönvall och J. Mueller.
    II avd.: lagmannen G. Aquilon,* hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., C. Söderström och S. Mejegård, assessorn I. Hollbeck.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin,* v. ordf., och A. Thuresson, adj. led. O. Tranell och Barbro Lindqvist.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v. ordf., och N. Mangård,* assessorn Birgitta Egenvall, adj. led. I. Norrby.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden E. Ameln,* v. ordf., och
    F. Palmer, assessorn G. Ekman, adj. led. P. Åström.
    VI avd.: lagmannen R. Senndahl, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E. Backman,* adj. led. A. Ekström och S. Beckman.
    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden Å. Sahlquist, v. ordf., och 
    G. Thyresson, assessorn J. Oldin, adj. led. C. Sturkcll.*
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och G. Wessman,* adj. led. H. Montgomery och W. Matz.
    IX avd.: lagmannen B. Lännergren, hovrättsråden C. F. Hadding, v. ordf., och E. Beskow,* adj. led. G. Stapelberg och H. Tjernberg.
    Extra avd. I: hovrättsråden Y. Linder,* ordf., J. Victor, v. ordf., och H. Nordström, assessorerna C. G. Wedin och E. Green.
    Extra avd. II: hovrättsråden R. Pihl.* ordf., K. Ericsson, v. ordf., och E. Larsson, assessorn J. Ericson, adj. led. S. E. Nilsson.

 

Vattenöverdomstolen

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsrådet R. Nyman, v. ordf., assessorn Brit-Marie Ericsson, adj. led. E. Skoglar, C. Wibling, R. Söderblom. A. llennberg och G. Atmer.
    II avd.: lagmannen N. Viklund,* hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorn L. Lindberg, adj. led. L. Herlitz, A. Wallén, G. Herner, P. von Möller och Å. Bouvin.

 

Göta hovrätt


    I avd.: lagmannen B. Beskow, hovrättsråden S. Ruhe,* v. ordf., U. Norén och L. E. Björkman,* assessorerna L. E. Cronholm och U. Chöler, adj. led. J. Styrud och A. Brandel.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden B. Höijer,* v. ordf., L. Wetterling och N. Sönnerby, adj. led. Å. Gisby, eo fiskalen C. O. Larsson (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och B. Smedberg,* assessorn F. Lindstam, adj. led. L. Wasteson.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge


    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., H. Nordholm* och I. Bodewall, adj. led. B. Isacson och H. Gullberg.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och H. Schunnesson,* assessorn L. Villius, adj. led. G. Möller.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och P. Ryding,* adj. led. C. Mejàre.

 

 

PERSONALNOTISER 415Hovrätten för Västra Sverige


    I avd.: presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge,* v. ordf., S. Pontén och T. Hellquist, assessorn J. E. Jagander, eo fiskalen C. G. Palmgren (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Wilkens, hovrättsråden S. Ekblom,* tf v. ordf., AnnaLisa Vinberg och G. Ernulf, eo fiskalen G. Hellgren.III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden G. Ljung,* v. ordf., och B. Arnold, assessorerna L. I. Thorleif och B. Helling.
    IV avd.: hovrättsråden E. Ahlgren, tf ordf., C. I. Lefwander, tf v. ordf., och B. Erichs,* adj. led. B. Hagman, eo fiskalen S. Boman.

 

Hovrätten för Nedre Norrland


    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet G. Malmer,* v. ordf., assessorerna A. Nordgren och T. Widebeck, adj. led. rådmannen S. Marteleur.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz,* hovrättsråden I. Henkow, v. ordf., och O. Herlin, assessorn C.-E. Wollsén, adj. led. O. Nordström.

 

Hovrätten för Övre Norrland


    I avd.: lagmannen A. Fallenius,* hovrättsråden S. Bramsjö, v. ordf., B. Lid och A. Berg, tf assessorn T. Löfstedt, rådhusrättsassessorn J. Dufwa.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden B. Rydstedt,* v. ordf., och 
    B. G. Stenström, assessorerna Ingrid Andersson och C. O. Meurling, tf assessorn G. Normark.