Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto 1 april 1961 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Sidenbladh (just.dep.), Å. Martenius (NO), G. von Sydow (avd.chef komm.dep.), P. E. Fürst (handelsdep.), S. af Geijerstam (statsråd), G. Lagergren (led. av skiljekomm. f. egendom, rättigheter och intressen i Förbundsrepubliken Tyskland), S. Jonzon (rättsavd.chef jordbr.dep.), P. Bergsten (statssekr. just.dep.), T. Hesser (lagbyråchef just.dep.), H. Nordqvist (inrikesdep.), L. Simonsson (byråchef just.dep.), F. Nyquist (suppl. f. ordf. i hyresrådet), P. Westerlind (rättsvetenskapligt arbete), J. Gyllensvärd (fastighetsbildn.komm.), E. Åqvist (lagbyråchef finansdep.), B. Hult (lagbyråchef just.dep.), I. Wallenberg (byråchef JO), A. Loheman (just.dep.), G. Petrén (Nordiska rådets svenska delegation), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), C. Persson (statssekr. inrikesdep.) och S. Egersten (tf rev.sekr.), assessorerna C. Holmberg (tf lagbyråchef just.dep.), L. E. Tillinger (tf rev.sekr.), B. Mollstedt (just. dep.), J. Malmström (sjuk), B. Holmquist (finansdep.), A. Elowson (byråchef RÅ), M. Bäärnhielm (jordbr.dep.), S. Nordlund (rättsavd.chef inrikesdep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (byråchef NO), G. Dyrssen (just.dep.), L. Jarnås (tf rev.sekr.), E. Holmberg (inrikesdep.), T. Löwbeer (lagbyråchef handelsdep.), M. von Koch (tf rev.sekr.), G. Ericsson (eckl.dep.), T. Ahlgren (tf rev.sekr.), H. Bergqvist (just.dep.), E. Hellner (lagbyråchef inrikesdep.), L. Wilhelmson (tf rev.sekr.), G. Sandell (just.dep.), S. Ekberg (tf rev.sekr.), T. Brundin (just.dep.), E. Mogård (ensk. ang.), T. Sars (JK-ämbetet), P. Hylander (riksdagens konst.utskott), Ingrid Hilding (soc.dep.), F. Andrén (tf rev.sekr.), A. Hedström (just.dep.), A. Rainer (just.dep.), N. Mannerfelt (handelsdep.), I. Gullnäs (riksdagens III lagutskott), B. Rydin (just.dep.), U. Nordenson (just.dep.), Böret Eriksson (riksdagens III lagutskott), C. Lidbom (soc.dep.), T. iSverne (tf byråchef socialstyrelsen), C. J. Cosmo (just.dep.), R. Berggren (inrikesdep.), och P. Hildebrand (jordbr.dep.), fiskalerna O. Bruun (bitr. lärare v. handelshögskolan i Göteborg), S. Edlund (studier), A. Wigelius (riksdagens I lagutskott), J. Sundberg (studier), A. Wilhelmsson (statskontoret), B. Voss (byråchef hyresrådet), Gunvor Bergström (just.dep.), A. Agell (studier), J. Ljungar (ensk. ang.), S. Vängby (just.dep.), G. Ljungberg (studier), H. O. Stark (arbetsdomstolen), L. Jonson (arbetsdomstolen) samt tingsdomarna L. Schoultz (tf rev.sekr.) och N. G. Lejefors (tf rev.sekr.) ;
    i Göta hovrätt: hovrättsråden P. Karlberg (byråchef JK), U. Lundvik (led. i lagberedningen), I. Ulveson (led. i lagberedningen), B. Wieslander 

 

416 PERSONALNOTISER(lagbyråchef statsrådsberedningen), G. Ekblad (lagbyråchef eckl.dep.), S. Löwendahl och T. Landahl (tf rev.sekr.), assessorerna Å. Widding (eckl.dep.) och B. Svenson (tjg hos JK), fiskalerna B. Frank (sekr. 1951 års rättegångskommitté) och H. Olsson (studier);
    i hovrätten över Skane och Blekinge: assessorerna L. S. Fredlund (lagbyråchef just.dep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), C. Nordström (komm.dep.), B.-E. Åhberg (handelsdep.), K. G. Lindelöw (eckl.dep.), J.-E. Elliot (soc.dep.), O. Nelander (tf rev.sekr.), N. B. Lihné (tf rev.sekr.), G. Klementsson (tf rev.sekr.), E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (lagbyråchef soc.dep.) och H. B. Andersson (eckl.dep.) samt fiskalerna Ö. Wetterberg (just.dep.), E. Essén (Europarådet), N. O. Wentz (riksdagens II lagutskott), C. A. Petri (eckl.dep.), B. Wilhelmsson (riksdagens II lagutskott), L. Ekberg (riksdagens II lagutskott) och K.-O. Lidin (studier);
    i hoviätten för Västra Sverige: assessorerna S. Petterson (just.dep.), L. Öhrbom (byråchef RÅ), B. Hamdahl (rättsavd.chef soc.dep.), E. Heyman (tf rev.sekr.), E. Borglund (inrikesdep.) och L. Ljunggren (försvarsdep.), fiskalerna S. Hillert (docent Uppsala), U. Cervin bitr. lärare Lund), B. Bengtsson (docent Uppsala) och O. Börjesson (tjg hos JO) samt tingsdomaren S. Jungefors (finansdep.) ;
    i hovrätten för Nedre Norrland : hovrättsråden C.-G. Asplund (domare i Eritrea), V. Körlof (komm.dep.), R. Hermansson (statsråd), C.-G. Grotander och S.-E. Ellmén (tf rev.sekr.), assessorerna E. Nyman (just.dep.), B. Duus (tf rev.sekr.), G. Steen (handelsdep.) och L. Landh (komm.dep.) samt fiskalen T. Sigeman (studier);
    i hovrällen för Övre Norrland: hovrättsråden Ä. Paulsson (tf exp.chef försvarsdep.), I. Lidbeck (civ.dep.), S. Marcus (lagbyråchef försvarsdep.) och N. Lindroth (tf rev.sekr.).