Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1960 har fiskalsförordnanden meddelats för:
    i Svea hovrätt: B. Nordström, N. Dahlborn, A. Knutsson, G. Westring, L. Persson, L. Tottie, I. Tengström, Ann-Mari Tengström, S. Beling, G. Hermanson, Siv Jantze, R. Hammarström, P. Jermsten, G. Sterzel, T. Cars, Lena Ekman, Y. Lindh och T. Hellners;
    i Göta hovrätt: P. Baagøe, B. Carlsson, L. Hedberg, G. Olin, M. Lundholm, U. Lundgren;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: B. Matteson, M. Paulsen, E. Aspelin, I. Cosmo, N.-E. Nelfelt;
    i hovrätten för Västra Sverige: Carin Brundin, Anders Ligner och Björn Orrhede;
    i hovrätten för Nedre Norrland: O. Bremberg;i hovrätten för Övre Norrland: P. E. Nilsson, L. Lagerqvist, T. Eliasson och C. Ljungström.

    Nedre justitierevisionen. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1961 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr. tjänsten: J. Björling (just.dep.), S.-E. Bergstrand (riksdagens I lagutskott), Å. Sundquist (handelsdep.), A. Litzén (riksdagens konstitutionsutskott), B. Erneholm (jordbr.dep.) och I. Lekman (just.dep.). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 21 i tjänst och intet ämbete var vakant.
    Såsom tf rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet S. Egersten (Svea), assessorn L.-E. Tillinger (Svea), tingsdomarna N.-G. Lejefors (Västmanlands västra), L. Schoultz (Sollentuna och Färentuna), hovrättsrådet C.-G. Grotander (N. Norrland), tingsdomaren Å. Wikner (Södra Roslags), hovrättsråden S. Löwendahl (Göta), N. Lindroth (Ö. Norrland), assessorn L. Jarnås (Svea), hovrättsrådet T. Landahl (Göta), assessorn E. Heyman (V. Sverige), hovrättsrådet S.-E. Ellmén (N. Norrland), assessorerna M. von Koch (Svea), O. R:son Nelander (Skåne och Blekinge), N. B. Lihné (Skåne och Blekinge), T. Ahlgren (Svea), G. Klementsson (Skåne och Blekinge), B. Duus (N. Norrland), L. Wilhelmson (Svea), S. Ekberg (Svea) samt F. J. B. Andrén (Svea).

 

    Trycklov 19/5 1961