Ivar Wieslander 70 år. När f. d. presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Ivar Wieslander d. 10 aug. fyller 70 år, har Svensk Juristtidning anledning att i honom hylla en ovanligt förnämlig representant för den svenska domarkåren. Yttre glans och namnkunnighet har ej varit hans främsta strävan. Tryckta arbeten av hans hand är fåtaliga; ämbetsgärningen har fyllt hans dag. Men på allt vad han åstadkommit har han satt sin prägel av kunnighet, samvetsgrannhet och klokhet.
    Wieslander har gått den vanliga juristvägen från akademisk examen och tingstjänstgöring till hovrätt, nedre justitierevisionen och domsaga. Där finner vi honom som häradshövding i Hedemora vid 38 års ålder. Ett suppleantskap för MO leder till att han får rycka in som MO under krigsåren, då ämbetets uppgift växer och ärendenas antal flerdubblas. Bläddrar man i ämbetsberättelserna från de åren, finner man på många sätt, vilken betydelse

 

NOTISER 531det hade att en så skicklig och omdömesgill jurist då behandlade de beredskapsinkallades klagomål och skyddade deras rätt. När kriget är över blir han president i Skånska hovrätten i lagom tid för att leda genomförandet av rättegångsreformen i denna del av landet. Hans praktiska handlag gjorde detta arbete till en framgång och hans vakna intresse för människor bidrog i hög grad till att samla en god kår av unga jurister till denna hovrätt.
    Wieslanders kunnande har också utnyttjats i en rad utredningsuppdrag. Pensionering från domartjänsten har icke minskat hans arbetslust. Han passerar 70-årsstrecket i full färd med en av de största och vanskligaste utredningar som nu pågår, den om förhållandet mellan stat och kyrka.

Björn Kjellin