Ragnar Gyllenswärd 70 år. Ragnar Gyllenswärd fyller den 11 augusti 70 år.
    Hans karriär kännetecknas av den i vårt land rätt vanliga alterneringen mellan domarämbete och lagstiftningsarbete med gästspel dessutom i förvaltningen bl. a. i regeringsställning. Där är sålunda den ordinarie karriären i hovrätt och nedre justitierevisionen, kombinerad med sekreterarskap i svensknorska vattenrättskommissionen, ledamotskap å justitiedepartementets lagavdelning och i lagberedningen, befattning som konsultativt statsråd, statssekreterare i justitiedepartementet och justitieombudsman.
    Då Ragnar Gyllenswärd 1935 utnämndes till ledamot av Högsta Domstolen, hade han alltså en ovanligt rik erfarenhet

 

532 NOTISERfrån och utsikt över svenskt rättsliv att bygga på, och med den intelligens och det goda omdöme, varmed han utövade ämbetet, var ordförandeskapet i Domstolen, som han innehade sedan 1952, en naturlig avslutning på hans domargärning. Genom det medmänskliga intresse som varit en av hans utmärkande egenskaper, har han tillvunnit sig — förutom sina kollegers odelade aktning och uppskattning — också deras uppriktiga vänskap.
    Sveriges juristvärld i gemen har en särskild anledning till tacksamhet mot Ragnar Gyllenswärd, som vid sidan av sitt arbete i Domstolen sedan 1939 medarbetat i utgivandet av Nytt juridiskt arkiv och sedan 1943 innehaft det viktiga och krävande uppdraget som huvudredaktör och ansvarig utgivare för denna rättsfallssamling.

Emil Sandström