Uppsala studenters juristförening för rättssäkerhet har under år 1960 icke haft sammanträde eller ordnat föredrag. Medlemsantalet är detsamma sedan år 1960 och styrelsens sammansättning oförändrad (se SvJT 1960 s. 316).

    Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte i Stockholm d. 14 april 1961.
    Vid årsmötet diskuterades ämnet Rättssäkerheten vid administrativa frihetsherövanden med inledningsanförande av häradshövdingen Erik Alexanderson. Representanter för de övriga nordiska kriminalistföreningarna var direktören, prof. Louis le Maire, Danmark, prof. Inkeri Anttila, Finland, och høyesterettsdommer Axel Heiberg, Norge.
    Föreningens ordförande är justitierådet Nils Beckman. Som styrelseledamöter i övrigt omvaldes vid årsmötet byråchefen Lars Bolin, kriminalpolisintendenten Axel Danielson, lagbyråchefen Carl Holmberg, adv. Valborg Lundgren, stadsfiskalen Sten Mattsson, skyddskonsulenten Börje Nyblom, prof. Gösta Rylander, tingsdomaren Bengt Sandström och prof. Ivar Strahl. Till nya styrelseledamöter valdes generaldirektören Torsten Eriksson och prof. Hans Thornstedt efter prof. Ivar Agge och fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt, vilka undanbett sig återval.

 

 

    Arvid Wachtmeister avled d. 31 mars 1961. Han var född i Hammarby, Stockholms län, d. 9 aug. 1889 samt avlade studentex. i Karlskrona 1907, jur. kand.ex. i Uppsala 1911 och fil.lic.ex. där 1915. År 1957 disputerade han på en avhandling om Själavandringsföreställningar hos Nordamerikas indianer. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt och utrikesdepartementet började han år 1921 tjänstgöra i kammarkollegium, där han blev fiskal 1936 och förste byråsekreterare 1949. Han föreläste tidvis om vittnespsykologi vid Stockholms högskola samt Uppsala och Lunds universitet. Av trycket utgav han bl. a. Vad är Sanning? (1933), För ung att tala sanning? (1942) och Vidskepelsen i brottets tjänst (1947).

    Thore Emil Fredrik Landberg avled d. 31 mars 1961. Han var född i Halmstad d. 26 okt. 1886 samt avlade studentex. i Falun 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt var han från

 

542 DÖDSFALL1912 verksam som advokat i Falun. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1915.