Theodor Sylwan avled d. 5 april 1961. Han var född i Härnösand d. 26 mars 1887 samt avlade studentex. där 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1912. Efter domsagotjänstgöring var han från 1913 verksam som advokat i Falun. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1915.

    Emil Robert Dahl avled d. 7 april 1961. Han var född i Hedemora d. 21 maj 1880 samt avlade studentex. i Falun 1898 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring såsom domhavande i skilda domsagor och som adj.ledamot i Svea hovrätt blev han 1921 häradshövding i Nås och Malungs domsaga. Han avgick med pension 1948.

    Tor Axel Berggren avled d. 17 maj 1961. Han var född i Skön, Västernorrlands län, 1889 samt avlade studentex. i Härnösand 1908 och jur.kand.ex. i Sthm 1916. År 1921 blev han stadsnotarie i Sundsvall och 1929 assessor vid rådhusrätten där.

    Karl Johan Lorentz Fagerlin avled d. 23 maj 1961. Han var född i Hälsingborg d. 16 okt. 1881 samt avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1899 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1904. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge samt Nedre justitierevisionen blev han 1925 häradshövding i Listers domsaga samt 1933 i Bräkne och Listers domsaga. Han avgick med pension 1949.

    Orvar Emil Frodi avled d. 21 maj 1961. Han var född i Göteborg d. 14 sept. 1891 samt avlade studentex. där 1910 och jur.kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring var han från 1919 verksam som advokat i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921,

    Johannes Georg Dellborg avled d. 6 juni 1961. Han var född i Göteborg d. 27 juni 1897 samt avlade studentex. där 1917 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1929.

    Edward Grape avled d. 7 juni 1961. Han var född i Gävle d. 30 juli 1882 samt avlade mogenhetsex. där 1900 och hovrättsex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid krigshovrätten, där han blev t. f. överkrigsfiskal 1922 och överkrigsfiskal 1929. Han avgick med pension 1947.

 

    Justitiedepartementet. K. M :t har
    26 maj 1961 med utg. av juni 1961 beviljat kanslirådet i justitiedep. Oskar Adelsohn avsked ävensom entledigat byråchefen i dep. Olof Melén;
    s. d. till byråchef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1961 förordnat t. f. byråchefen i dep., budgetsekr. där Harriet Stangenberg;
    s. d. till kansliråd i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1961 utnämnt Harriet Stangenberg och Melén;
    2 juni 1961 förordnas ass. i Svea hovr. Bengt Rydin och Ingvar Gullnäs att biträda såsom sakkunniga inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    8 maj 1961 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander till sekr. i utredn. för översyn av domkretsindelningen för underrätterna i riket;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Johan Cosmo till sekr. i utredn. för

 

PERSONALNOTISER 543undersökning av möjligheterna att förenkla handläggningen av trafiköverträdelser och därmed sammanhängande frågor;
    16 maj 1961 förordnat jur. kand. Dag Wersén till sekr. åt utredn.mannen för utredn. av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål.